THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM – SỐ NHÀ 026 LÊ QUÝ ĐÔN, TỔ 38, PHƯỜNG CỐC LẾU, THÀNH PHỐ LÀO CAI, TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT  – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Số 03A, đường Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Phùng Thị Chinh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 574552, số vào sổ cấp GCN: 00130 do UBND thành phố Lào Cai cấp ngày 31/05/2010, đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH MTV TM Tiến Minh tại Agribank CN tỉnh Lào Cai, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 16         – Tờ bản đồ số: P18-24

– Địa chỉ: SN 026 Lê Quý Đôn, tổ 38, P. Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 98,0 m2  (Chín mươi tám mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Riêng: 98,0 m2; chung: Không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị . Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng số 60/2010

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây 3 tầng, 1 tum, diện tích xây dựng 324 m2, chưa cấp quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm: 3.332.000.000 đồng (Ba tỷ, ba trăm ba mươi hai triệu đồng).

4.2. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

(Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật).

   Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá hoặc nhiều lần bước giá.

4.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 29/5/2022 và ngày 30/5/2022 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản – Số nhà 026 đường Lê Quý Đôn, tổ 38, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 23/5/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 09/6/2023.(Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản, cụ thể là: 666.400.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm nghìn đồng).

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 09,12 và 13/6/2023 (Trong giờ hành chính).

7.3. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Tài khoản số: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 14/6/2023 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *