THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 03 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Địa chỉ: Số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 926378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 01457 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 54;                                     – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 93,3 m² (Bằng chữ: Chín mươi ba phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.2 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124232, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 762 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/7/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 55 ;                                       – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 89,0 m² (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 89,0 m², chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.3 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 683 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 56;                                             – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 90,5 m² (Bằng chữ: Chín mươi phẩy năm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 90,5 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m², tổng diện tích sàn 925,34 m², được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017).

Lưu ý: Chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 9.234.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, hai trăm ba mươi tư triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 1.846.800.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, tám trăm bốn mươi sáu triệu, tám trăm nghìn đồng).

4.3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 24 và 25/4/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/4/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 06/5/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 06,07 và 08/05/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 08/5/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 09/5/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN – Quyền sử dụng đất tại Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

– Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CP 167975 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 04/6/2020, số vào sổ cấp GCN: CS 00028 mang tên bà Vũ Thị Lịch.

Thửa đất số: 252    Tờ bản đồ số: 79.

Địa chỉ thửa đất: Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Diện tích: 88,0m2 (Tám mươi tám mét vuông).

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận phân chia tài sản chung của vợ chồng, đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Là tài sản được thế chấp theo các hợp đồng tín dụng số: 8804LAV202000488 ngày 12/6/2020, 8804LAV202101260 ngày 13/12/2021 ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sa Pa Lào Cai II với bà Vũ Thị Lịch.

Diện tích đất chưa được cấp GCNQSD đất là: 46,1m2, thửa 253 (phần đất nông nghiệp đã được xây dựng nhà kiên cố là 21,4m2, phần đất nông nghiệp còn lại là: 24,7m2). Diện tích đất nông nghiệp nêu trên thuộc diện được cấp GCNQSD đất và nằm trong quy hoạch đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) theo quyết định số: 3322/QĐ-UNBD ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay phần đất nông nghiệp này không được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở (ONT) không thuộc phạm vi thế chấp song bà Vũ Thị Lịch đề nghị xử lý cùng tài sản thế chấp, thi hành cho các khoản nghĩa vụ phải thi hành án.

Tổng diện tích đất bà Vũ Thị Lịch đang quản lý sử dụng gồm thửa 252 và 253 có diện tích là 134,1m2 (Một trăm ba mươi tư phẩy một mét vuông).

Tài sản gắn liền trên đất: Một ngôi nhà xây 05 tầng với quy mô: 01 tầng âm + 03 tầng nổi + 01 tầng tum + 01 tầng áp mái. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực được xây dựng liền khối trên 02 thửa đất nêu trên (thửa 252 = 88m2 và một phần thửa đất 253 = 21,4m2), tường bao quanh và tường xây ngăn phòng 110mm. Diện tích xây dựng: 109,4m2 (tính diện tích hình chiếu bằng của công trình chiếm đất tại vị trí tầng tum và tầng áp mái).

Tầng âm:

+ Được xây dựng tại – 2,32m so với cao độ nền tầng 1(cốt ± 0.00) có kích thước chiều dài rộng 5,5m, chiều sâu 13,02m, chiều cao đến mặt nền tầng 1 là 2,32m. Diện tích: 5,5m x 13,02m = 71,61m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, nền lát gạch men 80cm x 80cm.

Tầng 1:

+ Cao độ nền tầng 1 (tương ứng với cốt ± 0.00) là +0,45m so với cao độ vỉa hè đường Mường Hoa.

+ Chỉ giới xây dựng công trình là 4,6m (tính từ mép rãnh chịu lực đường Mường Hoa đến mặt tường ngoài công trình).

+ Kích thước phủ bì công trình, chiều rộng 5,5m, chiều sâu 14,7m, chiều cao tính từ cao độ nền tầng 1 (tương ứng với cốt ± 0.00) đến mặt sàn tầng 2 là 3,0m. Diện tích xây dựng: 5,5m x 14,7m = 80,85m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, nền lát gạch men 80cm x 80cm. Cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ, cửa đi chính là cửa gỗ + kính.

Tầng 2:

+ Kích thước phủ bì công trình, chiều rộng 5,5m, chiều sâu 15,87m, chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng 2 đến mặt sàn tầng 3 là 2,7m. Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x 15,87m = 87,285m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, có 03 phòng + nhà vệ sinh khép kín, 01 phòng phía trước lát gạch giả vân gỗ, 02 phòng còn lại nền lát gạch men 80cm x 80cm, cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ.

Tầng 3:

+ Kích thước phủ bì công trình, chiều rộng 5,5m, chiều sâu 15,87m, chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng 3 đến mặt sàn tầng tum là 2,8m. Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x 15,87m = 87,285m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, có 03 phòng + nhà vệ sinh khép kín, nền lát gạch men 80cm x 80cm, cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ.

Tầng tum:

Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x (19,17+20,6)/2 m = 109,4m2, trong đó

* Tum xây: Chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng tum đến mặt sàn tầng bán mái là 2,8m. Kết cấu chịu lực khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, có 03 phòng, nền lát gạch men, cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ.

* Bán mái phía trước tum: Chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng tum đến lợp bán mái là 3,361m, Kết cấu chịu lực cột vì kèo thép, tường bao xung quanh 3 mặt cao 1,1m, phía trên là cửa, khung vách kính kết hợp với vách tôn, mái lợp tôn xốp cách nhiệt.

Tầng áp mái (phía trên tầng tum):

+ Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x (19,17+20,6)/2 m = 109,4m2, chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng áp mái đến đỉnh mái là 3,965m.

+ Kết cấu chịu lực: Cột vì kèo thép, tường bao xung quanh 3 mặt cao 1,1m, phía trên là cửa, khung vách kính kết hợp với vách tôn, mái lợp tôn xốp cách nhiệt.

* Đỉnh tum thang bộ (nằm trong phần diện tích tầng áp mái).

Gồm 02 khối, có kích thước phủ bì như sau:

+ Khối 1: Chiều rộng 1,6m, chiều dài 3,03m, chiều cao 2,45m.

+ Khối 2: Chiều rộng 1,3m, chiều dài 1,87m, chiều cao 2,22m.

+ Diện tích đỉnh tum thang: (1,6m x3,03m)+ (1,3m x 1,87m)=7,279m2.

Kết cấu đỉnh tum: Tường xung quanh xây gạch, trát vữa xi măng, không đổ trần.

* Cầu thang: Mặt bậc ốp đá màu đen, cổ bậc ốp đá màu trắng, lan can tay vịn bằng nhựa kết hợp với inox.

Cụ thể vị trí, mốc giới, giáp ranh, tọa độ mô tả quyền sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ, thửa đất chưa được cấp GCNQSD và công trình trên đất (Có sơ đồ đo vẽ hiện trạng thực tế kèm theo).

Bà Vũ Thị Lịch tự nguyện giao toàn bộ tài sản nêu trên, nhất trí với việc đo đạc, xác định hiện trạng, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án và không có ý kiến gì khác.

* Số liệu hiện trạng công trình so sánh với nội dung GPXD (Giấy phép xây dựng số 56/GPXD ngày 25/7/2018 của UBND huyện Sa Pa cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị cho ông Phạm Văn Hưng và bà Vũ Thị Lịch), Quy chế đô thị Sa Pa 2012 và các quy định của pháp luật về xây dựng, thì công trình nhà ở riêng lẻ nêu trên vi phạm về thi công xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. Cụ thể đã có hành vi vi phạm:

+ Thi công xây dựng công trình vượt 03 tầng (01 tầng âm, 01 tầng tum, 01 tầng áp mái).

+ Thi công xây dựng vượt chiều cao 5,765m so với GPXD được cấp (tầng 1 thấp hơn 0,6m; tầng 2 thấp hơn 0,15m; tầng 3 thấp hơn 0,05m; tầng tum cao hơn 2,8m; tầng áp mái cao hơn 3,965m). 

+ Thi công xây dựng công trình ra phần diện tích đất nông nghiệp là 21,4m2 (tính diện tích hình chiếu bằng của công trình chiếm đất tại vị trí tầng tum và tầng áp mái).

+ Xây dựng công trình sai cốt xây dựng (cao nền tầng 1 cao hơn cao độ nền được cấp là +0,15m).

Với hành vi vi phạm trật tự xây dựng, công trình đã bị xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

+ Bị lập Biên bản vi phạm hành chính số 77/BB-VPHC ngày 20/9/2018 do Đội Quản lý trật tự đô thị huyện lập.

+ Quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 49/QĐ-KT&HT ngày 21/9/2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sa Pa.

+ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Sa Pa về xử phạt vi phạm hành chính. Theo nội dung Quyết định xử phạt: Hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng mức phạt là 10.000.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp (các nội dung vi phạm được xử lý tại thời điểm chủ đầu tư đang xây dựng tầng hầm).

Toàn bộ phần công trình xây dựng vi phạm trên đất do chủ sử dụng đất xây dựng không đúng với nội dung Giấy phép xây dựng, vi phạm Quy chế đô thị Sa Pa 2012 và các quy định của pháp luật về xây dựng, do vậy người sử dụng phần công trình xây dựng vi phạm sẽ bị xử lý khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Giá khởi điểm: 9.059.772.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, không trăm năm mươi chín triệu, bảy trăm bảy mươi hai nghìn đồng)”.

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tại cuộc đấu giá có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, đấu giá viên sẽ tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để lựa chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá bằng lời nói và kết thúc khi không còn ai tham gia đấu giá. Bước giá dự kiến: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn). Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:                        

– Thời gian xem tài sản: Ngày 15 và 16/4/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 04/4/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 23/4/2024.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

– Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 1.811.954.400 đồng (Một tỷ, tám trăm mười một triệu, chín trăm năm mươi bốn nghìn, bốn trăm đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 23, 24 và 25/4/2024.

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 25/4/2024. 

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 26/4/2024.

– Địa điểm tại: Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN – Quyền sử dụng đất tại thửa số 149, tờ bản đồ số 23, diện tích 80 m2 (đất ở nông thôn) và tài sản gắn liền với đất – Địa chỉ thửa đất: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Địa chỉ: Số 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thịnh 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa số 149, tờ bản đồ số 23, diện tích 80 m2 đất ở nông thôn – Địa chỉ thửa đất: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CA 846881, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS 01485 ngày 24/11/2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Quang Lập và bà Trần Thị Loan, địa chỉ: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hiện trạng sử dụng: 204,1 m2 đất (trong đó có 79,5 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 124,6 m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đối với diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận thì người mua trúng đấu giá tài sản kê biên đăng ký nhu cầu sử dụng đất ở với UBND xã Xuân Quang để làm hồ sơ giao đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Tài sản gắn liền với đất bao gồm: 01 nhà xây 03 tầng xây dựng năm 2016 khung cứng bê tông cốt thép móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ đỏ dày 10 cm, tường chát vữa xi măng cát, phủ sơn, nên lát gạch men, diện tích xây dựng trên một tầng là 204,1 m2.

Mái hiên ngoài hành lang:

– Phía trước nhà có 01 sân nền lát gạch đỏ kích thước 40 cm x 40 cm diện tích dài 4,15 m x rộng 9,36 m. Phía trên có mái lợp tôn lạnh, khung bằng sắt diện tích dài 4,15 m x rộng 9,36 m. Hai bên có khung sắt gắn lên tường một bên có kích thước dài 4,15 m x cao 4,0 m, một bên có kích thước dài 3,25 m x cao 4,0 m, nhà có 03 bậc lên xuống ốp đá.

Tình trạng sử dụng: thuộc đất hành lang giao thông, khi có yêu cầu thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người mua trúng đấu giá phải tháo dỡ theo quy định.

Tầng 1

Tầng 1 phía trước: có diện tích (dài 11,44 m x rộng 9,36 m), từ mặt nền đến trần cao 3,76 m)

– Nhà có 02 cửa chính (cửa có 02 lớp, lớp ngoài là cửa cuốn và lớp trong là kính cửa chịu lực): cửa chính 1 cao 3,23 m rộng 3,0 m , cửa chính 2 cao 4,11 m rộng 3,0 m.

– Trần nhà trần thạch cao, nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm.

Tầng 1 phía sau: diện tích (dài 9,4 m x rộng 9,36 m) từ mặt nền đến trần cao 2,7m gồm có:

– 01 phòng trống có diện tích dài 4,3 m x rộng 9,36 m, từ mặt nền đến trần cao 2,7 m. Nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm. Có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) có kích thước rộng 1,07 m x cao 2,2 m.

– 01 phòng ngủ có diện tích dài 4,8 m x rộng 2,7 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) có kích thước 1,0 m x 2,2 m trần thạch cao, nền lát gạch men kích thước 80 cm x 80 cm.

– 01 sân phơi nối liền với nhà tắm và nhà vệ sinh có diện tích dài 6,66 m rộng 4,8m. Nhà tắm có cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước 0,8 cm x 2,0 m bên trong tường và nền ốp gạch hoa kích thước 30 cm x 30 cm, có chậu rửa, vòi sen, bình nóng lạnh; phòng vệ sinh có cửa bằng nhôm kính kích thước 0,8 cm x 2,0 m bên trong có 01 bệ xí, tường và nền ốp gạch men 30 cm x 30 cm.

Tầng 2

Tầng 2 phía trước: Gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh

– Phòng 201 có diện dài 3,94 m x rộng 4,3 m từ nền đến trần cao 2,93 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,22 m rộng 0,86. Trần thạch cao, nền lát gạch hoa có kích thước 80 cm x 80 cm, bên trong có 01 điều hoà nhãn hiệu LG. Phía trước hiên có vách kính kích thước cao 2,1 m x rộng 6,5.

– Phòng 202 có diện tích dài 6,15 m rộng 3,6 m từ nền đến trần cao 2,93 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước rộng 2,38 m x cao 1,76 m, trần thạch cao, nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm, bên trong có 01 điều hoà nhãn hiệu LG. Có 01 nhà vệ sinh khép kín cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước cao 1,97 m x rộng 0,73 m, nền và tường ốp gạch hoa kích thước 30 cm x 30 cm, bên trong có chậu rửa, vòi sen, bình nóng lạnh, bệ xí.

– Phòng VIP1 có diện tích dài 5,05 m rộng 2,92 m, từ nền đến trần cao 2,8 m có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước rộng 2,35 m x cao 1,4 m, trần thạch cao, nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm, bên trong phòng có 01 điều hoà nhãn hiệu LG.

– 01 nhà vệ sinh diện tích dài 3,0 m rộng 2,0 m, có cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước cao 1,97 m x rộng 0,73 m bên trong vòi sen, chậu rửa, bệ xí, bình nóng lạnh. Nền và tường ốp gạch hoa kích thước 30 cm x 30 cm.

Tầng 2 phía sau:

Có diện tích dài 9,4 m x rộng 9,36 m từ nền đến trần cao 3,0 m, mái trần thạch cao, nền lát gạch hoa 80 cm x 80 cm. Có 01 giá gỗ găn giữ phòng kích thước dài 4,59 m x cao 2,74 m, 01 cửa sổ nhôm bằng nhôm kính kích thước rộng 2,0 m x cao 1,4 m, 01 cửa sổ nhôm kính rộng 2,36 m x cao 1,39 m.

Tầng 3

Tầng 3 phía trước: Gồm 02 phòng ngủ, 01 phòng thờ

– Phòng VIP 2 diện tích dài 5,02 m x rộng 3,58 m từ nền đến trần cao 3,14 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, nền lát gạch hoa 60 cm x 60 cm, trong phòng có 01 điều hoà nhãn hiệu PUNIKI, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m x rộng 2,36 m, có 01 cửa ra lan can bằng nhôm kính kích thước cao 2,48 m rộng 0,85 m, lan can bằng nhôm kính kích thước cao 0,88 m dài 10,3 m.

– Phòng 203: diện tích dài 5,0 m rộng 3,57 m từ nền đến trần cao 3,14 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, nền lát gạch hoa kích thước 60 cm x 60 cm, trong phòng có 01 điều hoà nhãn hiệu LG, 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m x rộng 2,36 m, có 01 nhà vệ sinh khép kín vách ốp bằng tấm Alu khung sắt, bên trong có vòi sen, chậu rửa, bình nóng lạnh, bệ xí. Có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m rộng 1,15 m.

– Phòng thờ: diện tích dài 5,56 m x rộng 3,94 m từ nền đến trần cao 3,14 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 nền lát gạch hoa kích thước 60 cm x 60 cm, có 01 cửa sổ nhôm kính kích thước cao 1,1 m x rộng 1,35 m, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m x rộng 2,23 m.

– Sân ngoài trời có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) có kích thước cao 2,2 m rộng 0,9, nền lát gạch hoa kích thước 40 cm x 40 cm, một mặt có khung sắt gắn lên tường kích thước cao 3,0 m x rộng 2,4 m.

– Phía trên mái có 01 téc nước dung tích 2000 lít.

Tầng 3 phía sau: gồm có 01 phòng bếp, 01 sân phơi nhà vệ sinh

– 01 phòng bếp diện tích dài 4,13 m rộng 9,36 m từ nền đến trần cao 3,07 m, nền lát gạch hoa kích thước 60 cm x 60 cm tường ốp gạch hoa xung quanh cao 2,8 m, 01 bệ bếp xây gạch ốp đá hoa kích thước dài 5,4 m x cao 0,8 m x rộng 0,61 m có 01 chậu rửa bằng nhôm gắn liền trên bệ bếp, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,62 m x rộng 1,15 m. Có 01 cửa cửa bằng nhôm kính thông ra phía có kích thước cao 2,75 m rộng 0,8 m.

– Sân phơi, nhà vệ sinh có diện tích dài 4,3 m x 9,36 m, mái lợp tôn xốp vì, kèo bằng sắt xung quanh có gắn khung sắt, nền lát gạch hoa kích thước 50 cm x 50 cm. Có 01 nhà vệ sinh đổ mái, diện tích dài 3,3 m rộng 1,65 m x cao 2,65 m, có 01 cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước cao 2,2 m x rộng 0,7 m bên trong nhà vệ sinh có chậu rửa, vòi sen, bệ xí, bình nóng lạnh, nền và tường ốp gạch hoa.

– Mái trên nhà bếp lợp tôn khung sắt diện tích dài 4,3 m x rộng 9,36 m x cao 3,0 m, hai bên tường xây bằng gạch chỉ đỏ.

Cầu thang và hệ thống điện nước

– Có cầu thang đổ bê tông mặt trên ốp đá và có gắn tay vịn bằng gỗ (loại gỗ không xác định) nối liền từ tầng 01 lên tầng 03 (tay vịn cao 0,83 m dài 23,6 m).

– Toàn bộ hệ thống điện, nước đầy đủ hiện vẫn đang sử dụng sinh hoạt bình thường.

(Chi tiết tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 08/8/2023)

4. Giá khởi điểm: 2.454.324.300 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm năm mươi tư triệu, ba trăm hai mươi tư nghìn, ba trăm đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

5. Bước giá: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng)

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 08 và 09/04/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

7. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 03/04/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 10/04/2024.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 490.864.860 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi triệu, tám trăm sáu mươi tư nghìn, tám trăm sáu mươi đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 09, 10 và 11/04/2024 (Trong giờ hành chính).

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

+ Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút, ngày 11/04/2024.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 12/04/2024.

– Địa điểm tại: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 03 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Địa chỉ: Số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 926378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 01457 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 54;                                     – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 93,3 m² (Bằng chữ: Chín mươi ba phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.2 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124232, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 762 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/7/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 55 ;                                       – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 89,0 m² (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 89,0 m², chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.3 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 683 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 56;                                             – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 90,5 m² (Bằng chữ: Chín mươi phẩy năm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 90,5 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m², tổng diện tích sàn 925,34 m², được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017).

Lưu ý: Chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 10.260.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, hai trăm sáu mươi triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 2.052.000.000 đồng(Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi hai triệu đồng).

4.3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 19 và 20/3/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/3/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 01/4/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 01,02 và 03/04/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 03/04/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 04/04/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 03 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 926378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 01457 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 54;                                     – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 93,3 m² (Bằng chữ: Chín mươi ba phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.2 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124232, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 762 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/7/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 55 ;                                       – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 89,0 m² (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 89,0 m², chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.3 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 683 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 56;                                             – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 90,5 m² (Bằng chữ: Chín mươi phẩy năm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 90,5 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m², tổng diện tích sàn 925,34 m², được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017).

Lưu ý: Chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 11.400.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 2.280.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm tám mươi triệu đồng).

4.3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 21/02/2024 và ngày 22/02/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/02/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 04/3/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 04, 05 và 06/3/2024  (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 06/03/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 07/3/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN – Quyền sử dụng đất tại thửa số 149, tờ bản đồ số 23, diện tích 80 m2 (đất ở nông thôn) và tài sản gắn liền với đất – Địa chỉ thửa đất: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Địa chỉ: Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Tổ dân phố Phú Thịnh 1, đường Cách Mạng Tháng Tám, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất tại thửa số 149, tờ bản đồ số 23, diện tích 80 m2 đất ở nông thôn – Địa chỉ thửa đất: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Được Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CA 846881, số vào sổ cấp giấy chứng nhận số: CS 01485 ngày 24/11/2015, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên ông Vũ Quang Lập và bà Trần Thị Loan, địa chỉ: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Hiện trạng sử dụng: 204,1 m2 đất (trong đó có 79,5 m2 đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 124,6 m2 đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất). Đối với diện tích chưa được cấp giấy chứng nhận thì người mua trúng đấu giá tài sản kê biên đăng ký nhu cầu sử dụng đất ở với UBND xã Xuân Quang để làm hồ sơ giao đất và nộp tiền sử dụng đất theo quy định.

Tài sản gắn liền với đất bao gồm: 01 nhà xây 03 tầng xây dựng năm 2016 khung cứng bê tông cốt thép móng gia cố bằng cọc bê tông cốt thép, tường xây gạch chỉ đỏ dày 10 cm, tường chát vữa xi măng cát, phủ sơn, nên lát gạch men, diện tích xây dựng trên một tầng là 204,1 m2.

Mái hiên ngoài hành lang:

– Phía trước nhà có 01 sân nền lát gạch đỏ kích thước 40 cm x 40 cm diện tích dài 4,15 m x rộng 9,36 m. Phía trên có mái lợp tôn lạnh, khung bằng sắt diện tích dài 4,15 m x rộng 9,36 m. Hai bên có khung sắt gắn lên tường một bên có kích thước dài 4,15 m x cao 4,0 m, một bên có kích thước dài 3,25 m x cao 4,0 m, nhà có 03 bậc lên xuống ốp đá.

Tình trạng sử dụng: thuộc đất hành lang giao thông, khi có yêu cầu thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì người mua trúng đấu giá phải tháo dỡ theo quy định.

Tầng 1

Tầng 1 phía trước: có diện tích (dài 11,44 m x rộng 9,36 m), từ mặt nền đến trần cao 3,76 m)

– Nhà có 02 cửa chính (cửa có 02 lớp, lớp ngoài là cửa cuốn và lớp trong là kính cửa chịu lực): cửa chính 1 cao 3,23 m rộng 3,0 m , cửa chính 2 cao 4,11 m rộng 3,0 m.

– Trần nhà trần thạch cao, nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm.

Tầng 1 phía sau: diện tích (dài 9,4 m x rộng 9,36 m) từ mặt nền đến trần cao 2,7m gồm có:

– 01 phòng trống có diện tích dài 4,3 m x rộng 9,36 m, từ mặt nền đến trần cao 2,7 m. Nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm. Có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) có kích thước rộng 1,07 m x cao 2,2 m.

– 01 phòng ngủ có diện tích dài 4,8 m x rộng 2,7 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) có kích thước 1,0 m x 2,2 m trần thạch cao, nền lát gạch men kích thước 80 cm x 80 cm.

– 01 sân phơi nối liền với nhà tắm và nhà vệ sinh có diện tích dài 6,66 m rộng 4,8m. Nhà tắm có cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước 0,8 cm x 2,0 m bên trong tường và nền ốp gạch hoa kích thước 30 cm x 30 cm, có chậu rửa, vòi sen, bình nóng lạnh; phòng vệ sinh có cửa bằng nhôm kính kích thước 0,8 cm x 2,0 m bên trong có 01 bệ xí, tường và nền ốp gạch men 30 cm x 30 cm.

Tầng 2

Tầng 2 phía trước: Gồm 03 phòng ngủ, 01 nhà vệ sinh

– Phòng 201 có diện dài 3,94 m x rộng 4,3 m từ nền đến trần cao 2,93 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,22 m rộng 0,86. Trần thạch cao, nền lát gạch hoa có kích thước 80 cm x 80 cm, bên trong có 01 điều hoà nhãn hiệu LG. Phía trước hiên có vách kính kích thước cao 2,1 m x rộng 6,5.

– Phòng 202 có diện tích dài 6,15 m rộng 3,6 m từ nền đến trần cao 2,93 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước rộng 2,38 m x cao 1,76 m, trần thạch cao, nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm, bên trong có 01 điều hoà nhãn hiệu LG. Có 01 nhà vệ sinh khép kín cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước cao 1,97 m x rộng 0,73 m, nền và tường ốp gạch hoa kích thước 30 cm x 30 cm, bên trong có chậu rửa, vòi sen, bình nóng lạnh, bệ xí.

– Phòng VIP1 có diện tích dài 5,05 m rộng 2,92 m, từ nền đến trần cao 2,8 m có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước rộng 2,35 m x cao 1,4 m, trần thạch cao, nền lát gạch hoa kích thước 80 cm x 80 cm, bên trong phòng có 01 điều hoà nhãn hiệu LG.

– 01 nhà vệ sinh diện tích dài 3,0 m rộng 2,0 m, có cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước cao 1,97 m x rộng 0,73 m bên trong vòi sen, chậu rửa, bệ xí, bình nóng lạnh. Nền và tường ốp gạch hoa kích thước 30 cm x 30 cm.

Tầng 2 phía sau:

Có diện tích dài 9,4 m x rộng 9,36 m từ nền đến trần cao 3,0 m, mái trần thạch cao, nền lát gạch hoa 80 cm x 80 cm. Có 01 giá gỗ găn giữ phòng kích thước dài 4,59 m x cao 2,74 m, 01 cửa sổ nhôm bằng nhôm kính kích thước rộng 2,0 m x cao 1,4 m, 01 cửa sổ nhôm kính rộng 2,36 m x cao 1,39 m.

Tầng 3

Tầng 3 phía trước: Gồm 02 phòng ngủ, 01 phòng thờ

– Phòng VIP 2 diện tích dài 5,02 m x rộng 3,58 m từ nền đến trần cao 3,14 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, nền lát gạch hoa 60 cm x 60 cm, trong phòng có 01 điều hoà nhãn hiệu PUNIKI, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m x rộng 2,36 m, có 01 cửa ra lan can bằng nhôm kính kích thước cao 2,48 m rộng 0,85 m, lan can bằng nhôm kính kích thước cao 0,88 m dài 10,3 m.

– Phòng 203: diện tích dài 5,0 m rộng 3,57 m từ nền đến trần cao 3,14 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 m, nền lát gạch hoa kích thước 60 cm x 60 cm, trong phòng có 01 điều hoà nhãn hiệu LG, 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m x rộng 2,36 m, có 01 nhà vệ sinh khép kín vách ốp bằng tấm Alu khung sắt, bên trong có vòi sen, chậu rửa, bình nóng lạnh, bệ xí. Có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m rộng 1,15 m.

– Phòng thờ: diện tích dài 5,56 m x rộng 3,94 m từ nền đến trần cao 3,14 m, có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) kích thước cao 2,7 m x rộng 1,0 nền lát gạch hoa kích thước 60 cm x 60 cm, có 01 cửa sổ nhôm kính kích thước cao 1,1 m x rộng 1,35 m, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,4 m x rộng 2,23 m.

– Sân ngoài trời có 01 cửa ra vào bằng gỗ (loại gỗ không xác định) có kích thước cao 2,2 m rộng 0,9, nền lát gạch hoa kích thước 40 cm x 40 cm, một mặt có khung sắt gắn lên tường kích thước cao 3,0 m x rộng 2,4 m.

– Phía trên mái có 01 téc nước dung tích 2000 lít.

Tầng 3 phía sau: gồm có 01 phòng bếp, 01 sân phơi nhà vệ sinh

– 01 phòng bếp diện tích dài 4,13 m rộng 9,36 m từ nền đến trần cao 3,07 m, nền lát gạch hoa kích thước 60 cm x 60 cm tường ốp gạch hoa xung quanh cao 2,8 m, 01 bệ bếp xây gạch ốp đá hoa kích thước dài 5,4 m x cao 0,8 m x rộng 0,61 m có 01 chậu rửa bằng nhôm gắn liền trên bệ bếp, có 01 cửa sổ bằng nhôm kính kích thước cao 1,62 m x rộng 1,15 m. Có 01 cửa cửa bằng nhôm kính thông ra phía có kích thước cao 2,75 m rộng 0,8 m.

– Sân phơi, nhà vệ sinh có diện tích dài 4,3 m x 9,36 m, mái lợp tôn xốp vì, kèo bằng sắt xung quanh có gắn khung sắt, nền lát gạch hoa kích thước 50 cm x 50 cm. Có 01 nhà vệ sinh đổ mái, diện tích dài 3,3 m rộng 1,65 m x cao 2,65 m, có 01 cửa ra vào bằng nhôm kính kích thước cao 2,2 m x rộng 0,7 m bên trong nhà vệ sinh có chậu rửa, vòi sen, bệ xí, bình nóng lạnh, nền và tường ốp gạch hoa.

– Mái trên nhà bếp lợp tôn khung sắt diện tích dài 4,3 m x rộng 9,36 m x cao 3,0 m, hai bên tường xây bằng gạch chỉ đỏ.

Cầu thang và hệ thống điện nước

– Có cầu thang đổ bê tông mặt trên ốp đá và có gắn tay vịn bằng gỗ (loại gỗ không xác định) nối liền từ tầng 01 lên tầng 03 (tay vịn cao 0,83 m dài 23,6 m).

– Toàn bộ hệ thống điện, nước đầy đủ hiện vẫn đang sử dụng sinh hoạt bình thường.

(Chi tiết tại Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 08/8/2023)

4. Giá khởi điểm: 2.727.027.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bảy trăm hai mươi bảy triệu, không trăm hai mươi bảy nghìn đồng)

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

5. Bước giá: 35.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi lăm triệu đồng)

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 19 và 20/02/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

7. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 31/01/2024 đến 16 giờ 30 phút, ngày 05/3/2024.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 545.405.400 đồng (Bằng chữ: Năm trăm bốn mươi lăm triệu, bốn trăm linh năm nghìn, bốn trăm đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 05, 06 và 07/3/2024 (Trong giờ hành chính).

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

+ Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất và tài sản gắn liền với đất tại thôn Bắc Ngầm, xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút, ngày 07/3/2024.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá, theo phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 08/3/2024.

– Địa điểm tại: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN THI HÀNH ÁN – Quyền sử dụng đất tại Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

– Quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CP 167975 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 04/6/2020, số vào sổ cấp GCN: CS 00028 mang tên bà Vũ Thị Lịch.

Thửa đất số: 252    Tờ bản đồ số: 79.

Địa chỉ thửa đất: Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Diện tích: 88,0m2 (Tám mươi tám mét vuông).

Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng.

Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị.

Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận phân chia tài sản chung của vợ chồng, đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

Là tài sản được thế chấp theo các hợp đồng tín dụng số: 8804LAV202000488 ngày 12/6/2020, 8804LAV202101260 ngày 13/12/2021 ký kết giữa Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh Sa Pa Lào Cai II với bà Vũ Thị Lịch.

Diện tích đất chưa được cấp GCNQSD đất là: 46,1m2, thửa 253 (phần đất nông nghiệp đã được xây dựng nhà kiên cố là 21,4m2, phần đất nông nghiệp còn lại là: 24,7m2). Diện tích đất nông nghiệp nêu trên thuộc diện được cấp GCNQSD đất và nằm trong quy hoạch đất khu vui chơi, giải trí công cộng (DKV) theo quyết định số: 3322/QĐ-UNBD ngày 15/9/2021 của UBND tỉnh Lào Cai, hiện nay phần đất nông nghiệp này không được phép chuyển mục đích sử dụng sang đất ở (ONT) không thuộc phạm vi thế chấp song bà Vũ Thị Lịch đề nghị xử lý cùng tài sản thế chấp, thi hành cho các khoản nghĩa vụ phải thi hành án.

Tổng diện tích đất bà Vũ Thị Lịch đang quản lý sử dụng gồm thửa 252 và 253 có diện tích là 134,1m2 (Một trăm ba mươi tư phẩy một mét vuông).

Tài sản gắn liền trên đất: Một ngôi nhà xây 05 tầng với quy mô: 01 tầng âm + 03 tầng nổi + 01 tầng tum + 01 tầng áp mái. Kết cấu khung bê tông cốt thép chịu lực được xây dựng liền khối trên 02 thửa đất nêu trên (thửa 252 = 88m2 và một phần thửa đất 253 = 21,4m2), tường bao quanh và tường xây ngăn phòng 110mm. Diện tích xây dựng: 109,4m2 (tính diện tích hình chiếu bằng của công trình chiếm đất tại vị trí tầng tum và tầng áp mái).

Tầng âm:

+ Được xây dựng tại – 2,32m so với cao độ nền tầng 1(cốt ± 0.00) có kích thước chiều dài rộng 5,5m, chiều sâu 13,02m, chiều cao đến mặt nền tầng 1 là 2,32m. Diện tích: 5,5m x 13,02m = 71,61m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, nền lát gạch men 80cm x 80cm.

Tầng 1:

+ Cao độ nền tầng 1 (tương ứng với cốt ± 0.00) là +0,45m so với cao độ vỉa hè đường Mường Hoa.

+ Chỉ giới xây dựng công trình là 4,6m (tính từ mép rãnh chịu lực đường Mường Hoa đến mặt tường ngoài công trình).

+ Kích thước phủ bì công trình, chiều rộng 5,5m, chiều sâu 14,7m, chiều cao tính từ cao độ nền tầng 1 (tương ứng với cốt ± 0.00) đến mặt sàn tầng 2 là 3,0m. Diện tích xây dựng: 5,5m x 14,7m = 80,85m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, nền lát gạch men 80cm x 80cm. Cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ, cửa đi chính là cửa gỗ + kính.

Tầng 2:

+ Kích thước phủ bì công trình, chiều rộng 5,5m, chiều sâu 15,87m, chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng 2 đến mặt sàn tầng 3 là 2,7m. Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x 15,87m = 87,285m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, có 03 phòng + nhà vệ sinh khép kín, 01 phòng phía trước lát gạch giả vân gỗ, 02 phòng còn lại nền lát gạch men 80cm x 80cm, cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ.

Tầng 3:

+ Kích thước phủ bì công trình, chiều rộng 5,5m, chiều sâu 15,87m, chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng 3 đến mặt sàn tầng tum là 2,8m. Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x 15,87m = 87,285m2.

+ Kết cấu chịu lực: Khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, có 03 phòng + nhà vệ sinh khép kín, nền lát gạch men 80cm x 80cm, cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ.

Tầng tum:

Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x (19,17+20,6)/2 m = 109,4m2, trong đó

* Tum xây: Chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng tum đến mặt sàn tầng bán mái là 2,8m. Kết cấu chịu lực khung sàn bằng bê tông cốt thép, tường bao xung quanh 110mm, trần thạch cao, có 03 phòng, nền lát gạch men, cửa đi các phòng làm bằng khung nhôm hệ.

* Bán mái phía trước tum: Chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng tum đến lợp bán mái là 3,361m, Kết cấu chịu lực cột vì kèo thép, tường bao xung quanh 3 mặt cao 1,1m, phía trên là cửa, khung vách kính kết hợp với vách tôn, mái lợp tôn xốp cách nhiệt.

Tầng áp mái (phía trên tầng tum):

+ Diện tích sàn xây dựng: 5,5m x (19,17+20,6)/2 m = 109,4m2, chiều cao tính từ cao độ mặt sàn tầng áp mái đến đỉnh mái là 3,965m.

+ Kết cấu chịu lực: Cột vì kèo thép, tường bao xung quanh 3 mặt cao 1,1m, phía trên là cửa, khung vách kính kết hợp với vách tôn, mái lợp tôn xốp cách nhiệt.

* Đỉnh tum thang bộ (nằm trong phần diện tích tầng áp mái).

Gồm 02 khối, có kích thước phủ bì như sau:

+ Khối 1: Chiều rộng 1,6m, chiều dài 3,03m, chiều cao 2,45m.

+ Khối 2: Chiều rộng 1,3m, chiều dài 1,87m, chiều cao 2,22m.

+ Diện tích đỉnh tum thang: (1,6m x3,03m)+ (1,3m x 1,87m)=7,279m2.

Kết cấu đỉnh tum: Tường xung quanh xây gạch, trát vữa xi măng, không đổ trần.

* Cầu thang: Mặt bậc ốp đá màu đen, cổ bậc ốp đá màu trắng, lan can tay vịn bằng nhựa kết hợp với inox.

Cụ thể vị trí, mốc giới, giáp ranh, tọa độ mô tả quyền sử dụng đất đã được cấp GCNQSDĐ, thửa đất chưa được cấp GCNQSD và công trình trên đất (Có sơ đồ đo vẽ hiện trạng thực tế kèm theo).

Bà Vũ Thị Lịch tự nguyện giao toàn bộ tài sản nêu trên, nhất trí với việc đo đạc, xác định hiện trạng, xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ thi hành án và không có ý kiến gì khác.

* Số liệu hiện trạng công trình so sánh với nội dung GPXD (Giấy phép xây dựng số 56/GPXD ngày 25/7/2018 của UBND huyện Sa Pa cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ đô thị cho ông Phạm Văn Hưng và bà Vũ Thị Lịch), Quy chế đô thị Sa Pa 2012 và các quy định của pháp luật về xây dựng, thì công trình nhà ở riêng lẻ nêu trên vi phạm về thi công xây dựng công trình sai nội dung Giấy phép xây dựng đã được cấp. Cụ thể đã có hành vi vi phạm:

+ Thi công xây dựng công trình vượt 03 tầng (01 tầng âm, 01 tầng tum, 01 tầng áp mái).

+ Thi công xây dựng vượt chiều cao 5,765m so với GPXD được cấp (tầng 1 thấp hơn 0,6m; tầng 2 thấp hơn 0,15m; tầng 3 thấp hơn 0,05m; tầng tum cao hơn 2,8m; tầng áp mái cao hơn 3,965m). 

+ Thi công xây dựng công trình ra phần diện tích đất nông nghiệp là 21,4m2 (tính diện tích hình chiếu bằng của công trình chiếm đất tại vị trí tầng tum và tầng áp mái).

+ Xây dựng công trình sai cốt xây dựng (cao nền tầng 1 cao hơn cao độ nền được cấp là +0,15m).

Với hành vi vi phạm trật tự xây dựng, công trình đã bị xử lý vi phạm hành chính, cụ thể như sau:

+ Bị lập Biên bản vi phạm hành chính số 77/BB-VPHC ngày 20/9/2018 do Đội Quản lý trật tự đô thị huyện lập.

+ Quyết định đình chỉ thi công công trình vi phạm trật tự xây dựng đô thị số 49/QĐ-KT&HT ngày 21/9/2018 của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Sa Pa.

+ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 21/9/2018 của UBND huyện Sa Pa về xử phạt vi phạm hành chính. Theo nội dung Quyết định xử phạt: Hình thức xử phạt chính là phạt tiền với tổng mức phạt là 10.000.000 đồng; Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tháo dỡ phần công trình xây dựng sai nội dung Giấy phép xây dựng được cấp (các nội dung vi phạm được xử lý tại thời điểm chủ đầu tư đang xây dựng tầng hầm).

Toàn bộ phần công trình xây dựng vi phạm trên đất do chủ sử dụng đất xây dựng không đúng với nội dung Giấy phép xây dựng, vi phạm Quy chế đô thị Sa Pa 2012 và các quy định của pháp luật về xây dựng, do vậy người sử dụng phần công trình xây dựng vi phạm sẽ bị xử lý khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

4. Giá khởi điểm: 9.638.055.000 đồng (Chín tỷ, sáu trăm ba mươi tám triệu, không trăm năm mươi lăm nghìn đồng).

Giá khởi điểm chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí. Người trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp tại cuộc đấu giá có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất, đấu giá viên sẽ tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để lựa chọn ra người trúng đấu giá. Hình thức đấu giá bằng lời nói và kết thúc khi không còn ai tham gia đấu giá. Bước giá dự kiến: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn). Đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất là người trúng đấu giá.

Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:                        

– Thời gian xem tài sản: Ngày 04 và 05/01/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/12/2023 đến 16 giờ 30 phút, ngày 16/01/2024.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước

– Tiền đặt trước: 20 % giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 1.927.611.000 đồng (Một tỷ, chín trăm hai mươi bảy triệu, sáu trăm mười một nghìn đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 16, 17 và 18/01/2024.

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá quyền sử dụng đất tại Tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 18/01/2024. 

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 19/01/2024.

– Địa điểm tại: Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH HUYỆN BẮC HÀ LÀO CAI LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà Lào Cai. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153878, số vào sổ cấp GCN: CH00073 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 83;                                        – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m² ; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.2. Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153879, số vào sổ cấp GCN: CH00074 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 84;                                          – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: : TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m²  (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,              – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.3. Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153880, số vào số cấp GCN: CH00075 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 85;                                          – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: : TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m2  (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m² ; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.4. Quyền sử dụng đất của bà Lùng Quán Chấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153898, số vào sổ cấp GCN: CH 00103 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 16/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 156;                                              – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường D4 – khu 16 ha).

– Diện tích: 200,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 200,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                 – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.5. Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153890, số vào sổ cấp GCN: CH – 00094 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 91;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.6 Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153889, số vào sổ cấp GCN: CH – 00093 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 90;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.7. Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153888, số vào sổ cấp GCN: CH – 00095 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 89;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 100,0 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.8. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153887, số vào sổ cấp GCN: CH – 00088 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 04/01/2003, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 48;                                               – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 111,4 m² (Bằng chữ: Một trăm mười một phẩy bốn mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 111,4 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV

3.9. Quyền sử dụng đất của bà Giàng Diu Lềnh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070023, số vào sổ cấp GCN: CH 01259 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 20/01/2020, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 291;                                              – Tờ bản đồ số: 31

– Địa chỉ: Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (Đường ĐT153).

– Diện tích: 367,3 m² (Bằng chữ: Ba trăm sáu mươi bảy phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 367,3 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.10. Quyền sử dụng đất của bà Din Dì Séng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072011, số vào số cấp GCN: CS 00365 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 174;                                           – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường trục chính trái, TDP Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 206,9 m² (Bằng chữ: Hai trăm linh sáu phẩy chín mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 206,9 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.11. Quyền sử dụng đất của ông Giàng Seo Sử theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 866878, số vào số cấp GCN: CS-00107 do UBND Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/02/2023, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 179;                                           – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 250 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.12. Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153808, số vào sổ cấp GCN: CH 00005 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 09/03/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 118;                                               – Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Tráng A Pao).

– Diện tích: 250 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100,0 m².

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.13. Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153893, số vào sổ cấp GCN: CH 00099 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/01/2023, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 89;                                               – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 250,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250,0 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100,0 m².

* Tài sản gắn liền với đất: Không

4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

STTTên tài sảnGiá khởi điểm (Đơn vị: Đồng)Tiền đặt trước (20% Giá trị tài sản) (Đơn vị: Đồng)Bước giá (Đơn vị: Đồng)
1Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153878, số vào sổ cấp GCN: CH00073 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022800 000 000160 000 00030 000 000
2Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153879, số vào sổ cấp GCN: CH00074 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022800 000 000160 000 00030 000 000
3Quyền sử dụng đất của ông Ly Sin Vần theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153880, số vào số cấp GCN: CH00075 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022800 000 000160 000 00030 000 000
4Quyền sử dụng đất của bà Lùng Quán Chấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153898, số vào sổ cấp GCN: CH 00103 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 16/01/20032 112 000 000422 400 00030 000 000
5Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153890, số vào sổ cấp GCN: CH – 00094 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003800 000 000160 000 00030 000 000
6Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153889, số vào sổ cấp GCN: CH – 00093 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003800 000 000160 000 00030 000 000
7Quyền sử dụng đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153888, số vào sổ cấp GCN: CH – 00095 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 05/01/2003800 000 000160 000 00030 000 000
8Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của bà Lù Sào Sủy theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153887, số vào sổ cấp GCN: CH – 00088 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 04/01/2003935 760 000187 152 00030 000 000
9Quyền sử dụng đất của bà Giàng Diu Lềnh theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070023, số vào sổ cấp GCN: CH 01259 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 20/01/20206 066 510 4501 213 302 09030 000 000
10Quyền sử dụng đất của bà Din Dì Séng theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072011, số vào số cấp GCN: CS 00365 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/07/20212 476 593 000495 318 60030 000 000
11Quyền sử dụng đất của ông Giàng Seo Sử theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 866878, số vào số cấp GCN: CS-00107 do UBND Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 01/02/20232 640 000 000528 000 00030 000 000
12Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153808, số vào sổ cấp GCN: CH 00005 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 09/03/20222 640 000 000528 000 00030 000 000
13Quyền sử dụng đất của bà Tráng Sảo Dín Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153893, số vào sổ cấp GCN: CH 00099 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/01/20232 640 000 000528 000 00030 000 000

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

4.2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 09/01/2024 và ngày 10/01/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản

+ TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

+ Đường trục chính trái, TDP Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

+ Thôn Na Lang, Xã Tà Chải, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 21/12/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 15/01/2024.(Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 15,16 và 17/01/2024  (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 89, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 17/01/2024.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 18/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

TÀI SẢN BẢO ĐẢM của Công ty Cổ phần Đồng Lào Cai: là dây chuyền thiết bị tuyển quặng đồng Lũng Pô đã qua sử dụng.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai II – Địa chỉ: Số nhà 005 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

Tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đồng Lào Cai: là dây chuyền thiết bị tuyển quặng đồng Lũng Pô đã qua sử dụng.

Mô tả tài sản:

TTTên máy thiết bịQuy cách, mã hiệuHiện trạng tài sảnĐVTSố lượng
1Máy đập hàm 400 x 600PE 400 x 600Đã qua sử dụngChiếc1
2Máy đập hàm 250 x1000PEX 250 x 1000Đã qua sử dụngChiếc1
3Máy sàng rung 900 x1800SZZ 900 x1800Đã qua sử dụngChiếc1
4Máy cấp liệu kiểu lắc 600 x 600BG 600 x 600Đã qua sử dụngChiếc1
5Máy nghiền bi Φ 2100 x 3000MQG 2100 x 3000Đã qua sử dụngChiếc1
6Máy phân cấp đơn xoắn ốc bể cao Φ 2000FG – 2000Đã qua sử dụngChiếc1
7Máy khuấy kiểu nâng xuống Φ 1500XBT – 1500Đã qua sử dụngChiếc2
8Máy tuyển nổi 2,8m³ mới 100%SF – 2,8Đã qua sử dụngChiếc24
9Máy tuyển nổi 1,2m³ mới 100%SF – 1,2Đã qua sử dụngChiếc12
10Máy tuyển từCTS 900 x 1800Đã qua sử dụngChiếc1
11Máy tuyển từCTS 600 x 1800Đã qua sử dụngChiếc1
12Hộp động lực máy phân cấp đơn xoắn ốc bể caoTPXĐã qua sử dụngChiếc1
13Hộp động lực máy đập hàm 400×600XLĐã qua sử dụngChiếc1
14Hộp động lực máy đập hàm 250×1000XLĐã qua sử dụngChiếc1
15Hộp động lực máy tuyến nổi 2,8XLĐã qua sử dụngChiếc2
16Hộp động lực máy tuyến nổi 1,2XLĐã qua sử dụngChiếc1
17Tủ điều khiển máy khuấy kiểu nâng xuốngTPXĐã qua sử dụngChiếc1
18Tủ điều khiển máy tuyển từTPXĐã qua sử dụngChiếc1

         – Địa chỉ tài sản bảo đảm: xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

4. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Giá khởi điểm bán đấu giá tài sản bảo đảm: 2.055.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, không trăm năm mươi lăm triệu đồng chẵn).

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, lệ phí và chi phí khác theo quy định của pháp luật.

Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 26 và ngày 27/12/2023 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: xã A Mú Sung, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 20/12/2023 đến 16 giờ 30 phút, ngày 02/01/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Cụ thể là: 411.000.000 đồng (Băng chữ: Bốn trăm mười một triệu đồng chẵn).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 02, 03 và 04/01/2024 (Trong giờ hành chính).

Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Tài khoản số: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

Nội dung nộp tiền: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Công ty Cổ phần Đồng Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30′ ngày 04/01/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 14 giờ 00 phút, ngày 05/01/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TRẦN THU HỒNG VÀ HOÀNG HẢI YẾN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng

– Khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng tại VietinBank Lào Cai, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và nợ trong hạn, lãi quá hạn, phí (nếu có) theo Hợp đồng cho vay số 01/2019/TTH-HĐCVHM/NHCT180 ngày 01/07/2019. Tổng dư nợ đến thời điểm 07/12/2023 là: 10.231.745.135 đồng.

– Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng là: 

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 518354 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai cấp ngày 20/11/2012, diện tích 147,0m2;

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ797137 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa) cấp ngày 20/5/2004, diện tích 121,0 m2 mang tên ông Hạ Văn Dương và bà Hoàng Hải Yến (nhận chuyển nhượng) được đảm bảo đồng thời cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Trần Thu Hồng và Hoàng Hải Yến;

 3.2. Khoản nợ của khách hàng Hoàng Hải Yến

Khoản nợ của khách hàng Hoàng Hải Yến tại Vietinbank Lào Cai, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí (nếu có) theo các hợp đồng cấp tín dụng sau: Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2019/HHY-HĐCVHM/NHCT180 ngày 09/05/2019 và Hợp đồng cho vay số 01/2019/HHY-HĐCV/NHCT180 ngày 07/06/2019. Tổng dư nợ đến thời điểm 07/12/2023 là: 20.026.111.747 đồng.

 – Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của khách hàng Hoàng Hải Yến là:

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 797137 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa) cấp ngày 20/5/2004, diện tích 121,0 m2; mang tên ông Hạ Văn Dương và bà Hoàng Hải Yến (nhận chuyển nhượng) được đảm bảo đồng thời cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Trần Thu Hồng và Hoàng Hải Yến;

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 253950 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai cấp ngày 03/06/2019, diện tích 254,1 m­­­­2;

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 927995 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/12/2006, diện tích 256,0 m2.

4. Giá khởi điểm: 20.944.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, chín trăm bốn mươi bốn triệu đồng chẵn).

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, lệ phí và chi phí khác theo quy đinh.

5. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với bước giá.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

– Thời gian xem tài sản: Ngày 18 và 19/12/2023 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và nơi có tài sản bảo đảm.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

7. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14/12/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 20/12/2023.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 4.188.800.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm tám mươi tám triệu, tám trăm nghìn đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 19, 20 và 21/12/2023 (Trong giờ hành chính).

Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số tài khoản: 686689599999 Ngân hàng Vietinbank Lào Cai.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng và Hoàng Hải Yến tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 21/12/2023. 

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền đặt trước và theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 22/12/2023.   

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.