Công Ty Đấu Giá Hợp Danh

Cường Vinh

DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ CHUYÊN NGHIỆP, TRUNG THỰC, MINH BẠCH, CÔNG BẰNG, KHÁCH QUAN

Asset 116
Dịch VỤ

Đấu Giá Hợp Danh Cường Vinh

Đấu Giá Tài Sản

Tiếp nhận và tổ chức đấu giá các loại tài sản: bất động sản, tài sản doanh nghiệp, tài sản quyền sử dụng, tài sản cá nhân,..

Hỗ Trợ Pháp Lý

Hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý, thủ tục hành chính về  đấu giá tài sản

Xử Lý Phát Sinh

Xử lý các vấn đề phát sinh  trong quá trình tiến hành đấu giá tài sản

image-1
Giới Thiệu

Công Ty Đấu Giá Hợp Danh Cường Vinh

Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh được thành lập theo Giấy đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản số 11 do Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai cấp ngày 23/3/2020 theo quy định tại Điều 23 Luật đấu giá tài sản 2016. Chức năng hoạt động chính của Công ty là đấu giá tài sản.

Với đội ngũ lãnh đạo, tập thể nhân viên có trình độ nghiệp vụ trong lĩnh vực đấu giá tài sản từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các cơ quan nhà nước. Chúng tôi luôn cam kết: “CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ MỘT CÁCH CHUYÊN NGHIỆP, TUÂN THỦ ĐÚNG CÁC QUY ĐỊNH, QUY TRÌNH PHÁP LUẬT, ĐÁP ỨNG YÊU CẦU VỀ CÔNG TÁC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN ĐỘC LẬP, TRUNG THỰC, CÔNG KHAI, MINH BẠCH, CÔNG BẰNG, KHÁCH QUAN”.

0 +
Năm hoạt động chính thức
0 +
Tài sản đã và đang tiến hành đấu giá
+ 0 tỉ
Tổng giá khởi điểm tài sản đấu giá

Bạn có vấn đề cần giải đáp? Liên hệ ngay Cường Vinh!