THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 13 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá

 3.1. Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Yến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070018, số vào sổ cấp GCN: CH 01253 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 16/01/2020, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 290                                   – Tờ bản đồ số: 31
 • Địa chỉ: Thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 494,5 m2 ( Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bốn phẩy năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn        
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Vũ Thị Hương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667922, số vào sổ cấp GCN: CH 001553 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/03/2014, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 28                                     – Tờ bản đồ số: Đ7-04
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 75 m2 ( Bằng chữ: Bảy mươi năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: T                            
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.3 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Vũ Thị Hương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BY 086409, số vào sổ cấp GCN: CS 00783 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 31/07/2015, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 18                                     – Tờ bản đồ số: 30
 • Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, tổ dân phố Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 120 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị   
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Đào Đức Thịnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 703893, số vào sổ cấp GCN: CH 01392 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 26/08/2015, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 20                                     – Tờ bản đồ số: 30
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 175,2 m2 ( Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm phẩy hai mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 120,0 m²; Đất trồng cây lâu năm 55,2 m²          
 • Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị : Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến tháng 8/2065.
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 120,0 m²; Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất 55,2 m².

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.5. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Tráng Thín Vần theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153998, số vào sổ cấp GCN: CH-00009 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/05/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 108                                   – Tờ bản đồ số: 41
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 123,5 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba phẩy năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.6. Quyền sử dụng đất của Ông Tráng Thín Vần theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153810, số vào sổ cấp GCN: CH-00011 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 12/05/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 123                                   – Tờ bản đồ số: 53
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 250,0 m2 ( Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144260, số vào sổ cấp GCN: CH-02430 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 21/03/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 358                                   – Tờ bản đồ số: 39
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 91,2 m2 ( Bằng chữ: Chín mươi một phẩy hai mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.8. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153840, số vào sổ cấp GCN: CH-00051 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 20/10/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 155                                   – Tờ bản đồ số: 75
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 250,0 m2 ( Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.9. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153860, số vào sổ cấp GCN: CH-00066 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 13/12/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 157                                   – Tờ bản đồ số: 75
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 125,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 75,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 50,0 m²

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.10. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153841, số vào sổ cấp GCN: CH-00052 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 20/10/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 158                                   – Tờ bản đồ số: 75
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 125,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 75,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 50,0 m²

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.11. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 846243, số vào sổ cấp GCN: CS 00068 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/01/2016, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 6                                       – Tờ bản đồ số: 511449-3-(4)
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 100,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.12. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 846250, số vào sổ cấp GCN: CS 00073 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 04/02/2016, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 7                                       – Tờ bản đồ số: 511449-3-(4)
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 100,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.13. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 573495, số vào sổ cấp GCN: CS 00054 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 29/12/2015, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 204                       – Tờ bản đồ số: 43
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 100,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Không

4. Giá khởi điểm của tài sản: Từ 1.000.000.000 đồng đến 17.307.500.000 đồng

                                                                        (Kèm theo Danh mục tài sản đấu giá)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản: Từ 200.000.000 đồng đến 3.461.500.000 đồng

6. Bước giá: 10.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 18 và 19/7/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024 (Trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

9.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 05, 06 và 07/8/2024 (Trong giờ hành chính).

9.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 161, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 07/8/2024. 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 08/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 11 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá

          3.1. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153876, số vào sổ cấp GCN: CH-00079 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 178;                                        – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2 (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.2. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153877, số vào sổ cấp GCN: CH-00080 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 179;                                          – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2  (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.3. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số: DD 153874, số vào số cấp GCN: CH-00081 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 180;                                          – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2  (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.4. Quyền sử dụng đất của Ông Giàng Củi Nềnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153875, số vào sổ cấp GCN: CH-00082 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/12/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 181;                                           -Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 90,5 m2  (Bằng chữ: Chín mươi phảy năm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.5. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Thèn Thị Sỳ theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667707, số vào sổ cấp GCN: CH 001667 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 13;                                              – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 224 m2 (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi bốn mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 224 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T                              

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV 1 tầng

3.6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Thèn Thị Sỳ theo giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667796, số vào sổ cấp GCN CH 001666 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 12;                                                 – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 150 m² (Bằng chữ: Một trăm năm mươi mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 150 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T                                

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV 1 tầng

3.7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Vàng Thị Nơi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ667870, số vào sổ cấp GCN: CH 001680 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 08/10/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 02;                                               – Tờ bản đồ số: ĐG – 13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 67,5 m2 (Bằng chữ: Sáu mươi bảy phảy năm mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 67,5 m2               chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV (01 tầng)

3.8. Quyền sử dụng đất của Bà Vàng Thị Nơi theo giấy  chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 866561, số vào sổ cấp GCN: CS 00112 do Sở tài nguyên môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 23/02/2023, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 197;                                               – Tờ bản đồ số: 62

– Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 100 m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.9. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Thèn Thị Hò theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667797, số vào sổ cấp GCN: CH 001665 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 11;                                              – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 130 m2 (Bằng chữ: Một trăm ba mươi mét vuông ),

– Hình thức sử dụng: riêng: 130 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV ( 02 tầng)

3.10. Quyền sử dụng đất của Bà Thèn Thị Hò theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667717, số vào số cấp GCN: CH 001664 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 30/09/2014, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 10;                                           – Tờ bản đồ số: ĐG-13

– Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 122 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi hai mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 122 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Đất đấu giá quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

3.11. Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Văn Lập theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070078, số vào số cấp GCN: CH 02132 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 05/08/2020, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 267;                                           – Tờ bản đồ số: 39

– Địa chỉ: Tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 580,6 m2 (Bằng chữ: Năm trăm tám mươi phẩy sáu mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị            

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Không

4. Giá khởi điểm của tài sản: Từ 724.000.000 đồng đến 12.773.200.000 đồng

(Kèm theo Danh mục tài sản đấu giá)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản: Từ 144.800.000 đồng đến 2.554.640.000 đồng

6. Bước giá: 10.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 18 và 19/7/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024 (Trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

9.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 05, 06 và 07/8/2024 (Trong giờ hành chính).

9.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 161, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 07/8/2024. 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 08/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: 01 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – ĐỊA CHỈ: TỔ 5, PHƯỜNG HÀM RỒNG, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 864171, số vào sổ cấp: GCN: CS 00071, Cơ quan cấp: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai, cấp ngày: 15/08/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 16;       – Mảnh trích đo địa chính số TĐ-2016 (472407-1-a),

– Địa chỉ: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

– Diện tích: 233,6m² (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba phảy sáu mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Tài sản gắn liền với đất: không (đất trống)

  3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 9.975.150.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

        3.3. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 1.995.030.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).

        3.4. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 17 và 18/7/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2024 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 22, 23 và 24/7/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 24/7/2024. 

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: 01 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – ĐỊA CHỈ: TỔ 5, PHƯỜNG HÀM RỒNG, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 864171, số vào sổ cấp: GCN: CS 00071, Cơ quan cấp: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai, cấp ngày: 15/08/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 16;       – Mảnh trích đo địa chính số TĐ-2016 (472407-1-a),

– Địa chỉ: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

– Diện tích: 233,6m² (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba phảy sáu mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Tài sản gắn liền với đất: không (đất trống)

  3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 11.083.500.000 đồng (Bằng chữ: Mười một tỷ, không trăm tám mươi ba nghìn năm trăm đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

        3.3. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 2.216.700.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, hai trăm mười sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng).

        3.4. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 26 và 27/6/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/6/2024 đến 17 giờ 00 phút, ngày 02/7/2024 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 02, 03 và 04/7/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 04/7/2024. 

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 05/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 03 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Địa chỉ: Số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 926378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 01457 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 54;                                     – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 93,3 m² (Bằng chữ: Chín mươi ba phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.2 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124232, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 762 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/7/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 55 ;                                       – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 89,0 m² (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 89,0 m², chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.3 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 683 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 56;                                             – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 90,5 m² (Bằng chữ: Chín mươi phẩy năm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 90,5 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m², tổng diện tích sàn 925,34 m², được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017).

Lưu ý: Chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 8.228.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 1.645.600.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bốn mươi năm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

4.3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 19 và 20/06/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/06/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 25/6/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 24, 25 và 26/6/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 26/6/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 27/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 03 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Địa chỉ: Số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 926378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 01457 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 54;                                     – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 93,3 m² (Bằng chữ: Chín mươi ba phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.2 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124232, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 762 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/7/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 55 ;                                       – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 89,0 m² (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 89,0 m², chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.3 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 683 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 56;                                             – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 90,5 m² (Bằng chữ: Chín mươi phẩy năm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 90,5 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m², tổng diện tích sàn 925,34 m², được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017).

Lưu ý: Chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 8.228.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, hai trăm hai mươi tám triệu đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 1.645.600.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm bốn mươi năm triệu, sáu trăm nghìn đồng).

4.3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 30 và 31/05/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 27/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 04, 05 và 06/6/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 06/6/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 07/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: 01 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – ĐỊA CHỈ: TỔ 5, PHƯỜNG HÀM RỒNG, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 864171, số vào sổ cấp: GCN: CS 00071, Cơ quan cấp: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai, cấp ngày: 15/08/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 16;       – Mảnh trích đo địa chính số TĐ-2016 (472407-1-a),

– Địa chỉ: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

– Diện tích: 233,6m² (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba phảy sáu mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Tài sản gắn liền với đất: không (đất trống)

        3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 12.315.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ ba trăm mười lăm triệu đồng chẵn)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

        3.3. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 2.463.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, bốn trăm sáu mươi ba triệu đồng).

        3.4. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 27 và 28/05/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/05/2024 đến 17 giờ 00 phút, ngày 04/06/2024 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 04,05 và 06/06/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 06/06/2024. 

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 07/06/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ TÀI SẢN BẢO ĐẢM LÀ 03 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Địa chỉ: Số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CC 926378, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 01457 do Sở tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 13/01/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 54;                                     – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 93,3 m² (Bằng chữ: Chín mươi ba phẩy ba mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.2 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124232, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 762 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 15/7/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 55 ;                                       – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân – Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 89,0 m² (Bằng chữ: Tám mươi chín mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 89,0 m², chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.3 Quyền sử dụng đất căn cứ theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BT 124427, số vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 683 do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/4/2014 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 56;                                             – Tờ bản đồ số: P3-22,

– Địa chỉ: Đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai

– Diện tích: 90,5 m² (Bằng chữ: Chín mươi phẩy năm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 90,5 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất* Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo hợp đồng số 51/2014.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp III, 06 tầng, 01 mái tum, diện tích xây dựng 168,56 m², tổng diện tích sàn 925,34 m², được xây dựng trên 02 thửa đất là thửa đất số: 55 và 56 (theo Giấy phép xây dựng số 968/GPXD do Ủy ban nhân dân thành phố Lào Cai cấp ngày 18/7/2017).

Lưu ý: Chưa chứng nhận quyền sở hữu tài sản trên đất.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 8.310.600.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ, ba trăm mười triệu, sáu trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 1.662.120.000 đồng(Bằng chữ: Một tỷ, sáu trăm sáu mươi hai triệu, một trăm hai mươi nghìn đồng).

4.3. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 16 và 17/05/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Tại nơi có tài sản (Đường Nhạc Sơn, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 13/05/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/05/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 21, 22 và 23/05/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai là 03 Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại đường Nhạc Sơn – Phường Kim Tân –Thành phố Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 23/5/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 24/05/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – số nhà 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 22 Quyền Sử Dụng Đất Là Tài Sản Bảo Đảm Cho Khoản Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá

        3.1. Quyền sử dụng đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DC 204780, số vào sổ cấp GCN: CS 00355 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 20/05/2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 112;                                        – Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 125,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 125,0 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

3.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072005, số vào sổ cấp GCN: CS 00367 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 176;                                        – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường trục chính trái, Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Nay là TDP Dìn Phàng).

– Diện tích: 114,6 m2  (Bằng chữ: Một trăm mười bốn phẩy sáu mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 114,6 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,              – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV một tầng.

3.3. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liên với đất số: DD 153813, số vào số cấp GCN: CH 00017 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/06/2022, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 10;                                          – Tờ bản đồ số: 71

– Địa chỉ: : Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 189,2 m2  (Bằng chữ: Một trăm tám chín phẩy hai mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 189,2 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 140 m². Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 49,2 m².

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV một tầng.

3.4. Quyền sử dụng đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153820, số vào sổ cấp GCN: CH 00025 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 22/07/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 125;                                           -Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: Tổ dân phố  Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngCư Hòa Vần).

– Diện tích: 250,0 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250,0 m2;               chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                         – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.5. Quyền sử dụng đất của Bà Lê Thị Kim theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DG 844000, số vào sổ cấp GCN: CS 00048 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 12/10/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 151;                                           -Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: : Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (ĐườngTráng A Pao).

– Diện tích: 125,0 m2 (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 125,0 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.6. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072006, số vào sổ cấp GCN: CS 00368 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 177;                                              – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường Trục chính trái, tổ dân phố Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 115,7 m2 (Bằng chữ: Một trăm mười năm phẩy bảy mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 115,7 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                     – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV một tầng.

3.7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 072007, số vào sổ cấp GCN: CS 00369 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 28/07/2021, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 178;                                                – Tờ bản đồ số: 42

– Địa chỉ: Đường Trục chính trái, tổ dân phố Dìn Phàng, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai

– Diện tích: 107,8 m² (Bằng chữ: Một trăm linh tám phẩy bảy mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 107,8 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                      – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà cấp IV một tầng

3.8. Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 242866, số vào sổ cấp GCN: H 00390 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 19/04/2005, cụ thể:

– Thửa đất số: 01;                                               – Tờ bản đồ số: Đ7-03

– Địa chỉ: TDP Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 140,0 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 140,0 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T,                                 – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.9. Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Văn Trường theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153805, số vào sổ cấp GCN: CH 00392 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 13/01/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 117;                                                 – Tờ bản đồ số: 53

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Hoàng Cư Vần).

– Diện tích: 200,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 200,0 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,                           – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.10. Quyền sử dụng đất của Bà Đặng Thị Minh Phương theogiấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BC 128544, số vào sổ cấp GCN: CH 01210 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 26/12/2011, cụ thể:

– Thửa đất số: 01;                                               – Tờ bản đồ số: ĐG-10

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 250 m2 (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 250 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.11. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Seo Vu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153899, số vào sổ cấp GCN: CH 000111 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 15/02/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 125;                                              – Tờ bản đồ số: 73

– Địa chỉ: TDP Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Cư Hoà Vần).

– Diện tích: 140 m2 (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông ),

– Hình thức sử dụng: riêng: 140 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận thừa kế, được tặng cho đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.12. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Seo Vu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 846290, số vào số cấp GCN: CS 00093 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 11/04/2016, cụ thể:

– Thửa đất số: 199;                                           – Tờ bản đồ số: DC-43

– Địa chỉ: TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 100 m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 100 m2; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.13. Quyền sử dụng đất và tài sản găn liền với đất của Ông Hoàng Seo Vu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AB 242913, số vào sổ cấp GCN: H 00420 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 19/04/2005, cụ thể:

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 04;                                             – Tờ bản đồ số: Đ7-03

– Địa chỉ: TDP Hang Rồng, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường Cư Hòa Vần).

– Diện tích: 140 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: riêng: 140 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất T,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà gỗ

3.14. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Cù Thanh Lợi theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153903, số vào sổ cấp GCN: CH 00114 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 28/02/2023, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 224;                                              – Tờ bản đồ số: 62

– Địa chỉ: TDP Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (Đường 19/5)

– Diện tích: 144,8 m² (Bằng chữ: Một trăm bốn mươi bốn phảy tám mét vuông).

– Hình thức sử dụng: riêng: 144,8 m²; chung: không m²

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 100 m², Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 44,8m².

– Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV 02 tầng

3.15. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144002, số vào sổ: CH 00702 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 138                                            – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 121,2 m² (Bằng chữ: Một trăm hai mươi mốt phẩy hai mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 121,2 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.16. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144003, số vào sổ: CH 00701 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 128;                                        – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 156,7 m² (Bằng chữ: Một trăm năm mươi sáu phẩy bẩy mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 156,7 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.17. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144006, số vào sổ: CH 00700 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 132;                                          – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 124,4 m² (Bằng chữ: Một trăm hai mươi bốn phẩy bốn mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

3.18. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CU 668800, số vào sổ: CH 00698 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 133;                                     – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 123,8 m² (Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba phẩy tám mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 123,8 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

–  Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.19. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến – Bà Nguyễn Thị Đào theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144004, số vào sổ: CH 00699 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 08 tháng 12 năm 2021, cụ thể:

– Thửa đất số: 131;                                – Tờ bản đồ số: 88

– Địa chỉ: Thôn Thẩm Phúc, xã Cốc Ly, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 152,1 m² (Bằng chữ: Một trăm năm mươi hai phẩy một mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 152,1 m², chung : không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.20. Quyền sử dụng đất của Ông Lê Văn Tiến – Bà Nguyễn Thị Đào theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CK 186589, số vào sổ: CS 01099 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 05 tháng 06 năm 2018, cụ thể:

– Thửa đất số: 294;                                     – Tờ bản đồ số: 27

– Địa chỉ: Thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 200,0 m² (Bằng chữ: Hai trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 200,0 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

3.21. Quyền sử dụng đất của Bà Hoàng Thị Loan theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 625134, số vào sổ: CH 00104 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 09 tháng 12 năm 2010, cụ thể:

– Thửa đất số: 55;        Tờ bản đồ số: Sơ đồ đường giao thông gắn tái định cư ven chợ

– Địa chỉ: TDP Bắc Hà 1, Thị trấn Bắc Hà, Huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 100 m² (Bằng chữ: Một trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 100 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.22. Quyền sử dụng đất của Bà Đào Thị Lan theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153861, số vào sổ: CH – 00067 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 13/12/2022, cụ thể:

– Thửa đất số: 161                                                   – Tờ bản đồ số: 75

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, Thị trấn Si Ma Cai, Huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai;

– Diện tích: 250 m² (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 250 m², chung : Không m²

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 150 m². Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất 100 m².

        4. Giá khởi điểm của tài sản: Từ 509.040.000 đồng đến 6.130.080.000 đồng

(Kèm theo Danh mục tài sản đấu giá)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản: Từ 101.808.000 đồng đến 1.226.016.000 đồng

        6. Bước giá: 10.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24/5/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2024 (Trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

9.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 03, 04 và 05/6/2024 (Trong giờ hành chính).

9.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 161, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024. 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 06/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 04 Quyền Sử Dụng Đất Là Tài Sản Bảo Đảm Cho Khoản Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

3.1. Tài sản đấu giá:

 • Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Anh Tuấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 625140, số vào sổ cấp GCN: CH 00110 do UBND Huyện Bắc Hà cấp ngày 09/12/2010, cụ thể:

– Thửa đất số: 49;     Tờ bản đồ số: Sơ đồ đường giao thông gắn tái định cư ven chợ

– Địa chỉ: Thôn Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

– Diện tích: 100 m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 100 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

 • Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153952, số vào sổ cấp GCN: CH 00163 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 96;                                              – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 96,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

 • Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153953, số vào sổ cấp GCN: CH 00162 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 97;                                              – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 96,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

 • Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153954,  số vào sổ cấp GCN: CH 00164 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 98;                                              – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 96,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, bước giá

STTTên tài sảnGiá khởi điểm (Đơn vị: Đồng)Tiền đặt trước (20% Giá trị tài sản) (Đơn vị: Đồng)Bước giá (Đơn vị: Đồng)
1Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Anh Tuấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 625140, số vào sổ cấp GCN: CH 00110 do UBND Huyện Bắc Hà cấp ngày 09/12/20103.600.000.000720.000.00010.000.000
2Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153952, số vào sổ cấp GCN: CH 00163 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/20232.503.800.000500.760.00010.000.000
3Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153953, số vào sổ cấp GCN: CH 00162 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/20232.503.800.000500.760.00010.000.000
4Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153954,  số vào sổ cấp GCN: CH 00164 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/20232.503.800.000500.760.00010.000.000

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24/5/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản:

+ Thôn Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

+ TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 03, 04 và 05/6/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 98, Tờ bản đồ số: 72 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 06/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.