THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 160M2; TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ XÂY CẤP III- SỐ NHÀ 025 HỒ TÙNG MẬU, PHƯỜNG LÀO CAI,TỈNH LÀO CAI.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & PTNT Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai II. Số nhà 005 Nguyễn Huệ, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá: Tài sản bảo đảm đứng tên chủ sở hữu ông Vũ Thắng Lợi

– Quyền sử dụng đất diện tích 160m2, số phát hành CA 926544, số vào sổ cấp GCN: CS 00867 do Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 12/11/2015.

+ Thửa đất số: 363;

+ Tờ bản đồ số: P13-12;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở đô thị;

+ Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài;

– Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở riêng lẻ đô thị; Diện tích xây dựng 118,4m2; Diện tích sàn: 355,2m2; Loại công trình xây dựng: Cấp III.   

– Địa chỉ tài sản: Số nhà 025 đường Hồ Tùng Mậu, phường Phố Mới (Nay là phường Lào Cai), thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm: 4.950.000.000 đồng (Bốn tỷ chín trăm năm mươi triệu đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, lệ phí và chi phí khác theo quy định của pháp luật.

4.2. Bước giá tối thiểu: 10.000.000 đồng;

4.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 15/11/2022 và ngày 16/11/2022 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Số nhà 025 đường Hồ Tùng Mậu, phường Lào Cai, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 14/11/2022 đến 16h30 ngày 21/11/2022 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản. Cụ thể là: 990.000.000 đồng (Chín trăm chín mươi triệu đồng).

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 18, 21 và ngày 22/11/2022.

7.3. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Tài khoản số: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu điện.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 8 giờ 30 phút, ngày 23/11/2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011 Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *