THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 139,4M2; QSD ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC 29,3M2; TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ XÂY 04 TẦNG – TỔ 1, PHƯỜNG SA PẢ, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 179B, đường Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất ở đô thị 139,4m2; Quyền sử dụng đất trồng cây hàng năm khác 29,3m2; Nhà xây 04 tầng khung bê tông cốt thép (Chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất).

4. Tổng giá khởi điểm: 11.362.000.000 đồng (Mười một tỷ ba trăm sáu mươi hai triệu đồng chẵn).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 20/9/2022 và ngày 21/9/2022 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tổ 01, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ với Công ty để được hướng dẫn. Điện thoại: 0389 65 6666.

6. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ từ ngày 14/9/2022 đến 17h00 ngày 03/10/2022 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 179B, đường Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 

+ Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 2.272.400.000 đồng (Hai tỷ hai trăm bẩy mươi hai triệu bốn trăm nghìn đồng chẵn).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 03, 04 và 05/10/2022 (trong giờ hành chính).

– Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh

– Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 06/10/2022.

– Địa điểm: Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *