THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT Ở 139,4M2; QSD ĐẤT TRỒNG CÂY HÀNG NĂM KHÁC 29,3M2; TÀI SẢN TRÊN ĐẤT NHÀ XÂY 04 TẦNG – TỔ 1, PHƯỜNG SA PẢ, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Quyền sử dụng đất số: CH 316125, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 00191 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/5/2017 mang tên ông Phan Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Hương, thửa đất số 05, có diện tích 139,4m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

3.2. Quyền sử dụng đất số: CH 316123, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CS 00192 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/5/2017 mang tên ông Phan Tiến Dũng và bà Nguyễn Thị Hương, thửa đất số 04, có diện tích 29,3m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng đất: Đất trồng cây hàng năm khác; Thời hạn sử dụng: Đến hết tháng 11/2040. 

3.3. Tài sản gắn liền với đất: 01 ngôi nhà xây 04 tầng khung bê tông, cốt thép được xây dựng liền khối trên 02 thửa đất nêu trên. Tài sản chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (Chi tiết theo Biên bản kê biên ngày 16/6/2022).

Địa chỉ thửa đất và tài sản gắn liền với đất: Tổ 2B, thị trấn Sa Pa, huyện Sa Pa (nay là tổ 01, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai.

Lưu ý:

– Người trúng đấu giá tài sản phải thực hiện việc tháo dỡ, di chuyển phần diện tích xây dựng trên diện tích đất trồng cây hàng năm khác khi có văn bản yêu cầu tháo dỡ của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (một phần ngôi nhà xây 04 tầng trên diện tích 29,3m2 đất trồng cây hàng năm khác).

– Thực hiện các nghĩa vụ thuế, phí, lệ phí đối với tài sản trúng đấu giá khi đăng ký quyền tài sản đối với phần tài sản tăng, giảm so với Giấy chứng nhận quyền sử dụng, quyền sở hữu tài sản cấp ban đầu, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

 4. Giá khởi điểm: 9.930.388.000 đồng (Chín tỷ chín trăm ba mươi triệu ba trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, lệ phí và chi phí khác theo quy định của pháp luật.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24 /11/2022 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tổ 01, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 22/11/2022 đến 16 giờ 30’ ngày 30/11/2022  

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.  

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 1.986.000.000 đồng (Một tỷ, chín trăm tám mươi sáu triệu đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 29, 30/11/2022 và 01/12/2022 (Trong giờ hành chính).

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá QSD đất và tài sản trên đất tại tổ 01, phường Sa Pả, thị xã Sa Pa, Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 01/12/2022. 

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính theo phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 02/12/2022.

– Địa điểm tại: Hội trường Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Sa Pa – Số 10, đường Lê Hồng Phong, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *