THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI LÔ ĐẤT LK23, ĐƯỜNG T8 KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SẮP XẾP DÂN CƯ TÂY BẮC THỊ XÃ SA PA

1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa: Số 005 đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc thị xã Sa Pa, cụ thể:

– Tổng số thửa đất: 19 thửa

– Tổng diện tích: 2.015,9 m2 

– Vị trí thửa đất: Lô đất LK23, đường T8, Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

Giá khởi điểm: 46.365.700.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi năm triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, phí, lệ phí và các chi phí cho việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

Tiền đặt trước: 9.273.000.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng). 

Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá, bước giá:

– Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp được quy định tại Điều 43 Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

– Phương thức đấu giá trả giá lên quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 40 Luật đấu giá tài sản ngày 17/11/2016.

– Bước giá: 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng).

     6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

– Thời gian bán, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày niêm yết, Thông báo đến trước ngày mở cuộc đấu giá 02 ngày làm việc (khoản 2 Điều 38 Luật ĐGTS).

Từ ngày 07/12/2022 đến 16 giờ 30 phút ngày 22/12/2022.

– Địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ: Tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011, Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

     7. Thời gian sơ tuyển tổ chức tham gia đấu giá:

Khách hàng  tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ sơ tuyển để đánh giá năng lực theo quy định tại Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc thị xã Sa Pa.

– Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó 01 bản chính và 08 bản phô tô).

– Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ sơ tuyển: Trước 16h30 ngày 16/12/2022. Địa điểm: Nộp trực tiếp  tại Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa, địa chỉ: số 005 đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Hồ sơ phải nộp trực tiếp, không qua đường Bưu điện hoặc trung gian. Người đến nộp hồ sơ của cơ quan hoặc tổ chức phải mang theo giấy giới thiệu và CMND/CCCD. Không hoàn trả lại hồ sơ với các tổ chức có hồ sơ không đủ điều kiện)

– Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 20/12/2022.

8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 13 và 14/12/2022 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai.

 (khách hàng liên hệ với Công ty đấu giá để được hướng dẫn).

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 22, 23 và 26/12/2022 (Trong giờ hành chính).

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá Lô đất LK23, đường T8, Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 16 giờ 30 phút ngày 26/12/2022. 

10. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế tham gia đấu giá (nhà đầu tư) nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

    11. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:

– Thời gian: Vào hồi 09 giờ 30 phút ngày 27/12/2022,

– Địa điểm: Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa – Số nhà 005 Đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *