THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỂ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU NHÀ Ở THƯƠNG MẠI TẠI LÔ ĐẤT LK23, ĐƯỜNG T8 KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ SẮP XẾP DÂN CƯ TÂY BẮC THỊ XÃ SA PA

1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa – Số 005 đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc thị xã Sa Pa, cụ thể:

– Tổng số thửa đất: 19 thửa. Tổng diện tích: 2.015,9 m2 

– Vị trí thửa đất: Lô đất LK23, đường T8, Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

4. Giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá

Giá khởi điểm: 46.365.700.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, ba trăm sáu mươi lăm triệu, bảy trăm nghìn đồng).

Bước giá: 46.000.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, phí, lệ phí và các chi phí khác cho việc thực hiện các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định.

– Tiền đặt trước: 9.273.000.000 đồng (Chín tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng).  

– Tiền bán hồ sơ: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo   

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên  

6. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

– Thời gian: Từ ngày 17/5/2023 đến 16 giờ 30 phút ngày 13/6/2023.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 009-011, Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai.

7. Thời gian sơ tuyển hồ sơ nhà đầu tư, thông báo kết quả sơ tuyển  

  – Khách hàng tham gia đấu giá phải nộp Hồ sơ sơ tuyển để đánh giá năng lực theo quy định tại Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự Khu nhà ở thương mại tại lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc thị xã Sa Pa.

         – Số lượng hồ sơ: 09 bộ (trong đó 01 bộ chính và 08 bộ phô tô).

         – Thời gian nộp hồ sơ sơ tuyển: Trước 16 giờ 30 phút, ngày 02/6/2023.

         – Địa điểm nộp hồ sơ: Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa – Số 005 đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai (Hồ sơ phải nộp trực tiếp, không qua đường Bưu điện hoặc trung gian. Người đến nộp hồ sơ của tổ chức phải mang theo giấy giới thiệu và CMND/CCCD. Không hoàn trả lại hồ sơ với các tổ chức có hồ sơ không đủ điều kiện).

  – Thời gian thông báo kết quả sơ tuyển lựa chọn: Ngày 08/6/2023.

  8. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Thời gian: Ngày 23 và 24/5/2023 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Lô đất LK23, đường T8 Khu tái định cư và sắp xếp dân cư Tây Bắc, thị xã Sa Pa tỉnh Lào Cai (khách hàng liên hệ với Cty để được hướng dẫn).

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

   – Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 13,14 và 15/6/2023 (Trong giờ hành chính).

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số tài khoản: 1013569999 Ngân hàng Vietcombank Lào Cai.

10. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

  – Đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai 2013, có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư.

  – Người tham gia đấu giá (nhà đầu tư) nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của Quy chế cuộc đấu giá và đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá theo quy định tại Quyết định số 2627/QĐ-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Lào Cai.

 – Có hồ sơ gửi về UBND thị xã Sa Pa đề nghị được đánh giá hồ sơ năng lực để tham gia đấu giá, có ngành nghề kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật, phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

11. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:

  – Thời gian: Vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 16/6/2023

  – Địa điểm: Hội trường Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa – Số nhà 005 Đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

          Mọi chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, Nghĩa Đô,  phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. SĐT: 02143.512.666.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *