THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TRẦN THU HỒNG VÀ HOÀNG HẢI YẾN TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK – CHI NHÁNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) – Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1. Khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng

Khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng tại VietinBank Lào Cai, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và nợ trong hạn, lãi quá hạn, phí (nếu có) theo Hợp đồng cho vay số 01/2019/TTH-HĐCVHM/NHCT180 ngày 01/07/2019. Tổng dư nợ đến thời điểm 22/03/2023 là: 9.570.762.667 đồng.

– Tài sản bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Trần Thu Hồng là: 

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BI 518354 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai cấp ngày 20/11/2012, diện tích 147,0m2;

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 797137 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa) cấp ngày 20/5/2004, diện tích 121,0 m2 mang tên ông Hạ Văn Dương và bà Hoàng Hải Yến (nhận chuyển nhượng) được đảm bảo đồng thời cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Trần Thu Hồng và Hoàng Hải Yến;

 3.2. Khoản nợ của khách hàng Hoàng Hải Yến

– Khoản nợ của khách hàng Hoàng Hải Yến tại Vietinbank Lào Cai, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí (nếu có) theo các hợp đồng cấp tín dụng sau: Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2019/HHY-HĐCVHM/NHCT180 ngày 09/05/2019 và Hợp đồng cho vay số 01/2019/HHY-HĐCV/NHCT180 ngày 07/06/2019. Tổng dư nợ đến thời điểm 22/03/2023 là: 18.785.407.066 đồng.

 – Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của khách hàng Hoàng Hải Yến là:

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Đ 797137 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa) cấp ngày 20/5/2004, diện tích 121,0 m2; mang tên ông Hạ Văn Dương và bà Hoàng Hải Yến (nhận chuyển nhượng) được đảm bảo đồng thời cho toàn bộ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng Trần Thu Hồng và Hoàng Hải Yến;

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BP 253950 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai cấp ngày 03/06/2019, diện tích 254,1 m­­­­2;

+ Quyền sử dụng đất đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AĐ 927995 do Ủy ban nhân dân huyện Sa Pa (nay là UBND thị xã Sa Pa), tỉnh Lào Cai cấp ngày 19/12/2006, diện tích 256,0 m2.

4. Giá khởi điểm: 20.950.000.000 đồng (Hai mươi tỷ, chín trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

5. Bước giá: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng chẵn)

  Người trúng đấu giá phải nộp thuế, lệ phí và chi phí khác theo quy đinh.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

– Thời gian xem tài sản: Ngày 10 và 11/4/2023 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và nơi có tài sản bảo đảm.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

7. Tiền bán hồ sơ, thời gian, địa điểm bán, tiếp nhận hồ sơ 

– Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 05/4/2023 đến 16h30 ngày 15/5/2023.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 4.190.000.000 đồng (Bốn tỷ, một trăm chín mươi triệu đồng).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 15, 16 và 17/5/2023 (Trong giờ hành chính).

Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số tài khoản: 686689599999 Ngân hàng Vietinbank Lào Cai.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, tiền đặt trước và theo quy định tại Quy chế cuộc đấu giá.

10. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 18/5/2023.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 009-011, đường Nghĩa Đô, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.


Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *