Ảnh sơ đồ thửa đất

THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản:

Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số nhà 179B, Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Sa Pa – Số nhà 005, đường Lê Hồng Phong, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, thửa đất BT9 thuộc Khu dự phòng Tây Bắc, thị xã Sa Pa.

– Vị trí: Thửa đất BT9 bám đường TM thuộc Khu dự phòng Tây Bắc, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.  

– Tổng số thửa đất: 01 thửa 

– Tổng diện tích: 631,5 m2.

– Mục đích sử dụng đất: Đất ở đô thị  

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Hình thức giao đất: Đấu giá QSD đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Chấp hành quy hoạch: Chấp hành nghiêm túc quy hoạch sử dụng đất; Quy hoạch, kiến trúc xây dựng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

4. Giá khởi điểm, tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

4.1. Giá khởi điểm: 11.367.000.000 đồng (Mười một tỷ, ba trăm sáu mươi bảy triệu đồng).

Người trúng đấu giá phải nộp phí, lệ phí theo quy định.

4.2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/01 hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 13/6/2022 và ngày 14/6/2022 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm: Khu dự phòng Tây Bắc, phường Phan Si Păng, thị xã Sa Pa. Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0389 656 666 để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

– Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 07/6/2022 đến 16h00 ngày 22/6/2022 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số 179B, Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

7. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản, số tiền đặt trước là: 2.273.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm bảy mươi ba triệu đồng).

7.2. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là ngày 22, 23, 24/6/2022 (Trong giờ hành chính).

7.3. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Tài khoản số: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

8. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp qua đường Bưu chính.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian: 09 giờ 00 phút, ngày 27/6/2022.

– Địa điểm: Hội trường phòng Tài chính thị xã Sa Pa, số 095 phố Xuân Viên, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *