THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 13 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá

 3.1. Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Yến theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CP 070018, số vào sổ cấp GCN: CH 01253 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 16/01/2020, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 290                                   – Tờ bản đồ số: 31
 • Địa chỉ: Thôn Na Lang, xã Tà Chải, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 494,5 m2 ( Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi bốn phẩy năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn        
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.2. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Vũ Thị Hương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BQ 667922, số vào sổ cấp GCN: CH 001553 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/03/2014, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 28                                     – Tờ bản đồ số: Đ7-04
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 75 m2 ( Bằng chữ: Bảy mươi năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: T                            
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.3 Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Bà Vũ Thị Hương theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BY 086409, số vào sổ cấp GCN: CS 00783 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 31/07/2015, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 18                                     – Tờ bản đồ số: 30
 • Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, tổ dân phố Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 120 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị   
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.4. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Đào Đức Thịnh theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BU 703893, số vào sổ cấp GCN: CH 01392 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 26/08/2015, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 20                                     – Tờ bản đồ số: 30
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 175,2 m2 ( Bằng chữ: Một trăm bảy mươi lăm phẩy hai mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 120,0 m²; Đất trồng cây lâu năm 55,2 m²          
 • Thời hạn sử dụng: Đất ở tại đô thị : Lâu dài, Đất trồng cây lâu năm: Sử dụng đến tháng 8/2065.
 • Nguồn gốc sử dụng: Công nhận QSD đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất 120,0 m²; Công nhận QSD đất như giao đất không thu tiền sử dụng đất 55,2 m².

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.5. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Tráng Thín Vần theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153998, số vào sổ cấp GCN: CH-00009 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 10/05/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 108                                   – Tờ bản đồ số: 41
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 123,5 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi ba phẩy năm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.6. Quyền sử dụng đất của Ông Tráng Thín Vần theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153810, số vào sổ cấp GCN: CH-00011 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 12/05/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 123                                   – Tờ bản đồ số: 53
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 250,0 m2 ( Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.7. Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 144260, số vào sổ cấp GCN: CH-02430 do UBND huyện Bắc Hà cấp ngày 21/03/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 358                                   – Tờ bản đồ số: 39
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Na Cồ, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 91,2 m2 ( Bằng chữ: Chín mươi một phẩy hai mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

3.8. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153840, số vào sổ cấp GCN: CH-00051 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 20/10/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 155                                   – Tờ bản đồ số: 75
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 250,0 m2 ( Bằng chữ: Hai trăm năm mươi mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.9. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153860, số vào sổ cấp GCN: CH-00066 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 13/12/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 157                                   – Tờ bản đồ số: 75
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 125,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 75,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 50,0 m²

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.10. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153841, số vào sổ cấp GCN: CH-00052 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 20/10/2022, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 158                                   – Tờ bản đồ số: 75
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 125,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất 75,0 m²; Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất: 50,0 m²

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.11. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 846243, số vào sổ cấp GCN: CS 00068 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 29/01/2016, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 6                                       – Tờ bản đồ số: 511449-3-(4)
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 100,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.12. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CA 846250, số vào sổ cấp GCN: CS 00073 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 04/02/2016, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 7                                       – Tờ bản đồ số: 511449-3-(4)
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 100,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Không

3.13. Quyền sử dụng đất của Ông Hoàng Đình Đạt theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BV 573495, số vào sổ cấp GCN: CS 00054 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 29/12/2015, cụ thể:

*Quyền sử dụng đất

 • Thửa đất số: 204                       – Tờ bản đồ số: 43
 • Địa chỉ: Tổ dân phố Phố Mới, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.
 • Diện tích: 100,0 m2 ( Bằng chữ: Một trăm mét vuông)
 • Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng
 • Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị 
 • Thời hạn sử dụng: Lâu dài
 • Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao có thu tiền sử dụng đất.

*Tài sản gắn liền với đất: Không

4. Giá khởi điểm của tài sản: Từ 1.000.000.000 đồng đến 17.307.500.000 đồng

                                                                        (Kèm theo Danh mục tài sản đấu giá)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

5. Tiền đặt trước 20% giá trị tài sản: Từ 200.000.000 đồng đến 3.461.500.000 đồng

6. Bước giá: 10.000.000 đồng

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 18 và 19/7/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản: Tại nơi tài sản tọa lạc

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

8.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 11/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 05/8/2024 (Trong giờ hành chính).

8.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

8.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

9. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

9.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 05, 06 và 07/8/2024 (Trong giờ hành chính).

9.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 161, Tờ bản đồ số: 75 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 07/8/2024. 

10. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

11. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

12. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 08/8/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *