THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 04 Quyền Sử Dụng Đất Là Tài Sản Bảo Đảm Cho Khoản Vay Tại Ngân Hàng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn Việt Nam (Agribank) – Chi Nhánh Huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

3.1. Tài sản đấu giá:

  • Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Anh Tuấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 625140, số vào sổ cấp GCN: CH 00110 do UBND Huyện Bắc Hà cấp ngày 09/12/2010, cụ thể:

– Thửa đất số: 49;     Tờ bản đồ số: Sơ đồ đường giao thông gắn tái định cư ven chợ

– Địa chỉ: Thôn Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai)

– Diện tích: 100 m2 (Bằng chữ: Một trăm mét vuông)

– Hình thức sử dụng: riêng: 100 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

  • Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153952, số vào sổ cấp GCN: CH 00163 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 96;                                              – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 96,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

  • Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153953, số vào sổ cấp GCN: CH 00162 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 97;                                              – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 96,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

  • Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153954,  số vào sổ cấp GCN: CH 00164 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/2023, cụ thể:

– Thửa đất số: 98;                                              – Tờ bản đồ số: 72

– Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

– Diện tích: 96,3 m2 (Bằng chữ: Chín mươi sáu phẩy ba mét vuông ).

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị,               – Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

– Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

3.2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, bước giá

STTTên tài sảnGiá khởi điểm (Đơn vị: Đồng)Tiền đặt trước (20% Giá trị tài sản) (Đơn vị: Đồng)Bước giá (Đơn vị: Đồng)
1Quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Anh Tuấn theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: BB 625140, số vào sổ cấp GCN: CH 00110 do UBND Huyện Bắc Hà cấp ngày 09/12/20103.600.000.000720.000.00010.000.000
2Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153952, số vào sổ cấp GCN: CH 00163 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/20232.503.800.000500.760.00010.000.000
3Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153953, số vào sổ cấp GCN: CH 00162 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/20232.503.800.000500.760.00010.000.000
4Quyền sử dụng đất của Bà Nguyễn Thị Thu theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: DD 153954,  số vào sổ cấp GCN: CH 00164 do UBND huyện Si Ma Cai cấp ngày 31/08/20232.503.800.000500.760.00010.000.000

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24/5/2024 (Trong giờ hành chính).

Địa điểm xem tài sản:

+ Thôn Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai (nay là TDP Bắc Hà 1, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai).

+ TDP Hoàng Thu Phố, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 03, 04 và 05/6/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 98, Tờ bản đồ số: 72 – Địa chỉ: TDP Hoàng Thu Phố, TT. Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 09 giờ 30 phút, ngày 06/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *