THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ – 01 Quyền sử dụng đất là tài sản bảo đảm cho khoản vay tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh huyện Bắc Hà. Địa chỉ: Đường Ngọc Uyển, thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của Ông Hoàng Seo Mềnh đảm bảo cho khoản vay của Bà Giàng Thị Pếnh tại Agribank CN Bắc Hà, Lào Cai, cụ thể:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: AO 905974, số vào sổ cấp GCN: H 01144 do UBND Huyện Si Ma Cai cấp ngày 11/09/2009.

* Quyền sử dụng đất

– Thửa đất số: 19;                                            -Tờ bản đồ số: Đ6-02

– Địa chỉ: Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (TDP Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai)

– Diện tích: 90 m2 (Bằng chữ: Chín mươi mét vuông )

– Hình thức sử dụng: riêng: 90 m2 ; chung: không m2

– Mục đích sử dụng: Đất T,            – Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng: Nhận quyền sử dụng đất do chuyển nhượng quyền sử dụng đất

* Tài sản gắn liền với đất: Nhà xây cấp IV

4. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá:

4.1. Giá khởi điểm của tài sản: 2.872.800.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ tám trăm bảy mươi hai triệu tám trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

4.2. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 574.560.000 đồng(Bằng chữ: Năm trăm bảy mươi tư triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

4.3. Bước giá: 10.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười triệu đồng)

Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 23 và 24/5/2024 (Trong giờ hành chính). 

– Địa điểm xem tài sản: Thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai (TDP Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai)

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

6. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

6.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 03/6/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

6.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

7. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

7.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể ngày 03, 04 và 05/6/2024 (Trong giờ hành chính).

7.2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: (Số thửa đất), Tờ bản đồ số: (Số tờ bản đồ) – Địa chỉ: (Địa chỉ của tài sản).

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN Bắc Hà Lào Cai là thửa đất số: 19, Tờ bản đồ số: Đ6-02 – Địa chỉ: TDP Phố Thầu, thị trấn Si Ma Cai, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 05/6/2024. 

8. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

9. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

10. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 06/6/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, số nhà 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai./.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *