THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: 01 QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT – ĐỊA CHỈ: TỔ 5, PHƯỜNG HÀM RỒNG, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI LÀ TÀI SẢN BẢO ĐẢM CHO KHOẢN VAY TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM (AGRIBANK) – CHI NHÁNH TỈNH LÀO CAI

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh. Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh tỉnh Lào Cai. Địa chỉ: Số 03A Hoàng Liên, phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá

3.1. Tài sản đấu giá:

Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số: CĐ 864171, số vào sổ cấp: GCN: CS 00071, Cơ quan cấp: Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh Lào Cai, cấp ngày: 15/08/2016 cho bà Phùng Thị Chinh có thông tin như sau:

– Thửa đất số: 16;       – Mảnh trích đo địa chính số TĐ-2016 (472407-1-a),

– Địa chỉ: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

– Diện tích: 233,6m² (Bằng chữ: Hai trăm ba mươi ba phảy sáu mét vuông)

– Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng

– Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị

– Thời hạn sử dụng: Lâu dài

– Nguồn gốc sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

– Tài sản gắn liền với đất: không (đất trống)

  3.2. Giá khởi điểm của tài sản: 9.975.150.000 đồng (Bằng chữ: Chín tỷ, chín trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm năm mươi nghìn đồng)

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành. Người trúng đấu giá phải chi trả toàn bộ các khoản thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

        3.3. Tiền đặt trước bằng 20% giá trị tài sản: 1.995.030.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, chín trăm chín mươi lăm triệu, không trăm ba mươi nghìn đồng).

        3.4. Bước giá: 30.000.000 đồng (Bằng chữ: Ba mươi triệu đồng)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá trả giá ít nhất phải bằng giá khởi điểm cộng với một (01) bước giá.

4. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 17 và 18/7/2024 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: Tổ 3A, thị xã Sa Pa, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai (nay là tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai).

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 0214.3512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

5. Thời gian, địa điểm bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá:

5.1. Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 10/7/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 23/7/2024 (Trong giờ hành chính).

5.2. Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

5.3. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ hồ sơ.

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước:

6.1. Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 22, 23 và 24/7/2024 (Trong giờ hành chính).

6.2. Phương thức nộp:

– Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 8802.123456789 tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Lào Cai II.

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Ví dụ: Ông NGUYỄN VĂN A – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản bảo đảm của Ngân hàng Agribank – CN tỉnh Lào Cai tại Tổ 5, phường Hàm Rồng, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Khách hàng lưu ý: Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 24/7/2024. 

7. Điều kiện tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, nộp tiền đặt trước theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

8. Hình thức, phương thức đấu giá:

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

9. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào hồi 10 giờ 00 phút, ngày 25/7/2024 tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh, Số 109 Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *