THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ: 01 Quyền sử dụng đất của Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng

1. Đơn vị có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng – Tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109 đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, bước giá, tiền bán hồ sơ đấu giá

3.1. Tài sản đấu giá:

Tổng số thửa đất: 01 thửa            Thuộc thửa đất số 1208, tờ bản đồ số 50

Vị trí: tại khu hạ tầng kỹ thuật khu vực trung tâm xã Sơn Hải thuộc thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Tổng diện tích: 316,4 m².

Mục đích sử dụng đất: Đất ở tại nông thôn.

Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

Cơ sở hạ tầng: đã đảm bảo cơ sở hạ tầng.

Hình thức giao đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất.

3.2. Giá khởi điểm (Đơn giá: 3.000.000 đồng/m2): 949.200.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi chín triệu, hai trăm nghìn đồng).

Lưu ý: Giá khởi điểm nêu trên chưa bao gồm các loại thuế, lệ phí và chi phí khác cho việc làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành.

3.3. Tiền đặt trước 20% (đ/thửa đất): 189.840.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tám mươi chín triệu, tám trăm bốn mươi nghìn đồng)

3.4. Bước giá: Tối thiểu 1% (đ/thửa đất)

Lưu ý: Người tham gia đấu giá phải trả tối thiểu bằng giá khởi điểm cộng với 01 (một) bước giá

3.5. Tiền bán hồ sơ: 500.000 đồng/ bộ hồ sơ

4. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp     

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên  

5. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá

     – Thời gian: Từ ngày 13/5/2024 đến 17 giờ 00 phút ngày 28/5/2024

     Địa điểm bán hồ sơ:

     + Tại Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số 109, đường Sơn Đạo, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

     + Hoặc tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng – Tầng 3, Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

     – Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: khách hàng nộp hồ sơ tham gia đấu giá, phiếu trả giá qua đường Bưu chính tới trụ sở của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng – Nhà Một cửa liên thông, đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

     6. Thời gian, địa điểm xem tài sản:

– Thời gian xem tài sản: Ngày 20 21/5/2024 (trong giờ hành chính).

– Địa điểm xem tài sản: thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

(Khách hàng liên hệ với Công ty để được hướng dẫn).

7. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

1. Thời gian: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 28, 29 và 30/5/2024 (Trong giờ hành chính).

2. Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty như sau:

+ Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh.

+ Số tài khoản: 1013569999 tại Ngân hàng Vietcombank Lào Cai

– Nội dung nộp tiền ghi: (Tên người tham gia đấu giá) – Nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Ví dụ: “ông Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá đất tại thôn An Tiến, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Lưu ý:

– Khách hàng phải chịu phí chuyển khoản theo Quy định của Ngân hàng.

Số tiền đặt trước phải được báo có/tin nhắn đến tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh trước 17 giờ 00 phút ngày 30/5/2024

– Chứng từ nộp tiền đặt trước khách hàng nộp lại cho Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh khi đến tham gia buổi công bố giá.

8. Đối tượng, điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá

Khách hàng được đánh giá đạt yêu cầu để đủ điều kiện tham gia đấu giá khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá cụ thể sau:

8.1. Đối tượng, điều kiện đăng ký tham gia đấu giá

– Đối tượng được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm hộ gia đình, cá nhân đảm bảo các điều kiện quy định tại Điều 55, Luật Đất đai năm 2013.

– Đối tượng không được tham gia đấu giá quy định tại Khoản 4 Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản năm 2016. 

8.2. Đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá

Theo quy định tại khoản 04 Điều 38 Luật đấu giá tài sản quy định những người không được tham gia đấu giá cụ thể như sau:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c khoản này;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật áp dụng đối với loại tài sản đó.

9. Thời gian, địa điểm buổi công bố giá:

– Thời gian: Vào hồi 09 giờ 00 phút ngày 31/5/2024

– Địa điểm: tại Phòng họp Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Bảo Thắng – Tầng 1, nhà một cửa liên thông – đường CMT8, thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai.

Mọi chi tiết liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – SĐT: 02143.512.666.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *