THÔNG BÁO ĐẤU GIÁ KHOẢN NỢ CỦA KHÁCH HÀNG HOÀNG ANH TUẤN VÀ NGÔ THỊ LAN HƯƠNG ( 01 QSD ĐẤT, 01 XE Ô TÔ TẢI THACO, 01 XE Ô TÔ CON NHÃN HIỆU HYUNDAI SANTAFE) – TỔ 7, PHƯỜNG SA PA, THỊ XÃ SA PA, TỈNH LÀO CAI.

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số nhà 179B Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

2. Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai, địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

3. Tên tài sản đấu giá:

3.1 Khoản nợ của khách hàng Ngô Thị Lan Hương

– Khoản nợ của khách hàng Ngô Thị Lan Hương tại Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí theo theo các hợp đồng cấp tín dụng sau: Hợp đồng tín dụng số 01/2015/NTLH-HĐTD/NHCT180 ngày 23/06/2015; Hợp đồng cho vay từng lần số 01/2017-HĐCVTL/NHCT180-NTLH ngày 10/05/20217; Hợp đồng cho vay từng lần số 02/2017-HĐCVTL/NHCT180-NTLH ngày 16/06/2017; Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2017-HĐCVHM/NHCT180-NTLH ngày 28/12/2017 và Giấy đề nghị phát thẻ tín dụng Cremium kiêm hợp đồng ngày 25/08/2017. Tổng dư nợ đến thời điểm 08/9/2022 là: 27.833.445.440 đồng.

– Tài sản bảo đảm Khoản nợ của khách hàng Ngô Thị Lan Hương là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Ngõ 35, phố Cầu Mây, tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai; 01 xe ô tô tải THACO, dung tích: 2.957 cm3, màu xanh, năm sản xuất: 2017 và 01 xe ô tô con nhãn hiệu HYUNDAI SANTAFE, dung tích: 2656 cm3, màu đen, năm sản xuất: 2007. Các tài sản bảo đảm hiện đang được khách hàng quản lý và sử dụng bình thường.

3.2. Khoản nợ của khách hàng Hoàng Anh Tuấn

– Khoản nợ của khách hàng Hoàng Anh Tuấn tại Vietinbank Lào Cai, bao gồm toàn bộ dư nợ gốc và nợ lãi trong hạn, lãi quá hạn, phí (nếu có) theo Hợp đồng cho vay hạn mức số 01/2018/HAT-HĐCVHM/NHCT180 ngày 21/08/2018 đã ký với VietinBank Lào Cai. Tổng dư nợ đến thời điểm 08/9/2022 là: 6.385.517.352 đồng.

– Tài sản đảm bảo cho Khoản nợ của khách hàng Hoàng Anh Tuấn là Quyền sử dụng đất và tài sản trên đất tại Ngõ 35, phố Cầu Mây, tổ 7, phường Sa Pa, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Tài sản bảo đảm hiện đang được khách hàng quản lý và sử dụng bình thường.

4. Giá khởi điểm: 22.050.000.000 đồng (Hai mươi hai tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng chẵn).

5. Bước giá: 30.000.000 (Ba mươi triệu đồng)

Người trúng đấu giá phải nộp thuế, phí, lệ phí và chi phí khác theo quy định của pháp luật.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá

– Thời gian xem tài sản: Ngày 24 và 25/10/2022 (Trong giờ hành chính).

– Địa điểm: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Lào Cai; địa chỉ: Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai và nơi có tài sản bảo đảm của Khoản nợ.

Khách hàng liên hệ số điện thoại: 02143.512.666 với Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh để được hướng dẫn.

8. Tiền đặt trước, thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước.

– Tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể là: 4.410.000.000 đồng (Bốn tỷ, bốn trăm mười triệu đồng chẵn).

– Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, trước ngày mở cuộc đấu giá, cụ thể là các ngày 07, 08 và 09/11/2022 (Trong giờ hành chính).

Phương thức nộp: Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 686689599999 của Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Ngân hàng Vietinbank Lào Cai.

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

10. Hình thức, phương thức đấu giá  

– Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp

– Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

– Thời gian tổ chức đấu giá: Vào hồi 08 giờ 30 phút, ngày 10/11/2022.

– Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Cường Vinh – Số nhà 179B Hoàng Văn Thụ, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Tags: No tags

Thêm bình luận

Mọi thông tin bạn cung cấp đều được bảo mật *